Avaldatud: 22. mai 2012Kategooriad: Uudised

Viimase kaheksa aasta suuri­ma piimatoodangu taga on põ­hiliselt suurtootjad, väiketoot­jaid jääb järjest vähemaks, sest piima madala kokkuostuhinna tõttu ei tule nad toime.

"See on tõsi, et väikseid pii­matootjaid jääb vähemaks. Nad ei tule omadega toime, sest pii­mahind on madal ja väikestel on see veel madalam," märkis Väike-Maarja piimakarjakasvataja Diner ASi juht Lembit Pihlak.

Pihlak sõnul pääsu eriti ei ole. "Meie oleme Lääne-Virumaal väikeettevõte ning püüame el­lu jääda. Mais aga piima kokku­ostuhind langes ning elekter ja kõik muu tõuseb," lausus Pihlak.

Kui väikeettevõtted müüvad oma piimakarja maha, lõpeb Pihlaku sõnul Eesti põllumajan­dus. "Siis tulevad siia välismaala­sed, sest eestlased ise ei osta pii­makarju ära," märkis ta.

Hiiumaa suurima piimatootja Hiiumaa Agro OÜ kaasoma­nik Sulev Matto märkis, et buumiaegsed hinnad ei ole veel ta­gasi. "Maailmaturul ei kõigu piima hinnad nii palju kui Ees­tis," lausus Matto. Ta tõi näitena, et kui 2009. aastal langes piima hind maailmaturul 1-2 eurosenti, langes Eestis hind umbes 10 eurosenti.

Hiiumaa Agro OÜ tootis märtsis 70 tonni piima, mis on kaks korda rohkem kui mullu samal kuul. "2008. aastal oli pii­ma hind meil 4,80 krooni, prae­gu on see 29 eurosenti ehk hind on väiksem kui buumi ajal," lau­sus Matto.

Tuleb kasvada. Matto sõnul peavad nad ellujäämiseks kas­vama. "Me töötame oma pere­ga selle nimel, et saame koguse, mis oleks piimavarujatele hu­vitav. Me peame kasvama, mui­du ei murra sellest ringist välja ja oleme tõmbetuules, et meile võibki vähem maksta, sest väike­sele kogusele ei tasu järele tulla," nentis Matto.

Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimehe ja Epiko TÜ juhatuse liikme Üllas Hundi sõnul on potentsiaali piima toota küll, kuid buumiaegsed hinnad taga­si ei tulegi. "Reaalsus on see, et väikseid piimatootjaid jääb vä­hemaks. Toimub kontsentreeru­mine, mis on iseloomulik kõiki­dele Euroopa Liidu liikmesrii­kidele, kus rohkem, kus vähem. Meil on see vähenemine olnud liiga järsk," rääkis Hunt.

Ta lisas, et meil on keeruline konkurentsiolukord, kus väike­sed ei suuda piisavalt investeeri­da, nad ei ole atraktiivsed pan­kadele ning ei saa laenu. "Samu­ti toimub üldine linnastumi­ne ning noori ei tule peale," lau­sus Hunt.

Hundi sõnul on väiketoot­ja väljapääs minna üle lihaveis­te kasvatamisele või müüa ka­ri suuremale piimatootjale. "Tu­rul on vajadus lihaveiste järele ning see on kasvav trend," lau­sus Hunt.

Piimatootmine kasvab. Eesti piimatootjad tootsid lõppenud kvoodiaastal üle 636 000 ton­ni piima, mis moodustab riigile kinnitatud piimatootmiskvoodist 93,72 protsenti. See on kõr­geim kvoodi täitumuse protsent ning suurim toodetud piimako­gus alates 2004. aastast, mil Ees­tis on kvoote kasutatud. Samas on kvoodiomanike arv vähene­nud. "Kvoodiomanike arvu vähe­nemine ei näita kindlasti piima­tootmise hääbumist, sest piima kogus on aasta-aastalt aina kas­vanud," lausus PRIA turukorralduse büroo peaspetsialist Ur­ve Seedre. "Küll aga jääb vähe­maks väikeettevõtjaid ning pii­ma tootmisega tegelevad üha suuremad ettevõtted."

Kui 2011/2012. kvoodiaastal oli 1027 kvoodiomanikku, siis uue kvoodiaasta algul on neid alles vaid 961.

Taust

Eesti piimatoodangu kvoot oli 2011/2012. kvoodiaastaks (1. aprill kuni 31. märts) 679 300 tonni ning 1027 kvoodiomanikule jagati kvoote välja 647 800 tonni piima tootmiseks. Piima tegelik toodetud kogus – 636 600 tonni – on üle 30 000 tonni suurem kui eelnenud kvoodiaastal.

Alyona Stadnik, Äriäev (22.05.2012)

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/