Avaldatud: 7. märts 2013Kategooriad: Uudised

Kevade lähenemist on paljude märkide põhjal juba tunda ja looduse tärkamine tekitab soovi üht-teist ümber kujundada ja korrastada. See toob kaasa vajaduse vaadata ringi oma aia- ja õuealal, samuti tahtmise korrastada puuvõrasid.

Kindlasti on puuvõrade hoolduslõikus väga vajalik tegevus, täpselt samamoodi nagu igasugune kinnisvara hooldus, kuid ka sellel tegevusel on oma spetsiifika, mida teadmata ei õnnestu soovitud tulemust saavutada. Paljudel juhtudel teostatakse hoolduslõikusi talvel ja varakevadel, sest siis on muude tööde kõrvalt rohkem aega ja raagus puud on ka oluliselt mugavam lõigata. Puu tervise seisukohast on kõige ideaalsem lõikusaeg hoopis juunist augustini, sest sel perioodil areneb lõikekohti sulgev haavapuit kõige paremini. Teadma peab ka seda, et enam kui kümne külmakraadi juures on läbikülmunud oksad rabedad. Samuti jäävad lõikehaavad liiga kauaks avatuks, kuna puu hakkab tekkinud haava tundma alles kasvuperioodil ja asub siis haava kaitsma. Varakevad ei sobi ka kuidagi suure mahlajooksuga puude lõikuseks nagu vaher, kask, viinapuu, pähklipuu, kirsi- ja ploomipuu.

Paras aeg ette võtta mahukamaid hoolduslõikusi või jämedamate okste saagimisi on juunis-juulis, kuna sel ajal on kasvu pidurdav periood ja puudele tekib järgmisel aastal vähe vesivõsusid. Küll aga ei ole soovitav esimese lõikusega eemaldada puult üle 20% võramassist. Siinkohal on väga oluline teada, et suuremahuline lõikus tekitab puule mitmeid erinevaid kahjustusi: võrsete vohamine muudab puuvõra veelgi tihedamaks, tekitades rohkem lehti ning suured lõikehaavad on tüvemädanikule heaks alguseks. Kindlasti tuleb oksalõiked teostada kas jämedama oksa või tüve vastast, kus asub oksakrae, milles on võime lõikehaavad kinni kasvatada.

Vali puuvõra hooldajat
Väga sageli näeme linnas šokeerivat vaatepilti täielikult sandistatud puudest, mille puhul tekib mitmeid mõtteid, eelkõige küsimus terve mõistuse olemasolu kohta. Taolise teo täideviimist on isegi ebaprofessionaalsuseks palju nimetada.

Inimesed, palun olge ettevaatlikud tellima oma õuepuude lõikajaks puuhooldusteadmisi mitte omavaid inimesi ja ärge püüdke lõikust ka ise teha, kui teil puuduvad vajaminevad teadmised, oskused ja kogemused. Ettevõtmine võib ohtu seada nii teie tervise kui ka kinnisvara, rääkimata puudest, mille väärtus on paari tunniga muudetud nullilähedaseks. Tekkinud vaatepilti ei ole võimalik enam muuta ja seda tuleb taluda iga päev. Teadke, et ilma kiivrita tõstukikorvis kõõluja ei oma teadmisi isegi elementaarsetest ohutusnõuetest, kaitsmaks iseenda elu ja tervist, veel vähem valdab ta puude lõikuseks vajalikke teadmisi. Sest kuidas muidu sünnivad sellised puude sandistamise juhtumid, nagu näiteks kahel kõrvaloleval pildil näha on. Puuvõrade hooldamiseks on erinevaid lõikusviise, millega on varakult alustades võimalik oskusliku majandamisega kujundada sobivas suuruses puu, kuid nukker on kõrvalolev pilt, kus keegi on spetsiifikat tundmata püüdnud järele aimata vormi hoidvat lõikusviisi ja tulemuseks on surnud puu.

Puude hooldajad – arboristid
Juba mitmendat aastat on Eestis koolitatud puuhoolduse spetsialiste ehk arboriste, kes oskavad hinnata olukordi, tunnevad puude hingeelu ja tervislikku seisundit, lisaks annavad nad nõu ja aitavad leida teie õuepuude probleemile parima lahenduse. Hea näitena tahaksin esile tuua mõningaid erakinnistutel hooldatud puid, kus väärikas põlispuu on saanud korraliku hoolduslõikuse ja oksaharud on tugivöödega toestatud. Nii on lisandunud puu elueale veel mitukümmend aastat, ilma et peaks muret tundma, kas puu on ümbritsevale keskkonnale ikka ohutu. Heaks näiteks on Tolli tn 6 pärn.

Arboristi teostatud on ka hoolduslõikus kesklinna puudele, kus võrast on eemaldatud kuivad ja murdumisohtlikud oksad, võra tasakaalust välja viivad oksad ning võra sisemuses liiga tihedalt kasvavad ja valgust takistavad oksad, säilitades samal ajal puule liigiomase välimuse.

Linnapuud on rahalises vääringus hinnatavad sadadele miljonitele eurodele, rääkimata emotsionaalsest väärtusest. Nende hindamist rahalises väärtuses kasutatakse paljudes Euroopa riikides, meile kõige lähemal ka Soomes, kus kindlustusfirmad nõuavad puude rikkujailt välja tohutuid summasid. Maksumus arvestatakse välja kulude põhjal, mida on vaja uue sama funktsiooni täitva puu asemele kasvamiseks.

Kui olete mures oma õuepuude seisukorra pärast, on kindlasti mõistlik pöörduda linnavalitsuse raiekomisjoni poole, kes on igati abiks ja nõuandjaks, kuidas edasi toimida ja leida sobiv lahendus. Tuletan siinkohal meelde, et kooskõlastamata puude raie on Looduskaitseseaduse järgi tiheasustusalal keelatud: omavolilise puuraiumise eest on eraisikule määratav trahv maksimaalselt kuni 300 trahviühikut ehk 1150 eurot ja juriidilisele isikule kuni 3195 eurot.

Katrin Reinhold
heakorra- ja haljastusspetsialist
Kuressaare Sõnumid (07.03.2013)

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/