Avaldatud: 8. juuni 2012Kategooriad: Uudised

MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing sai endale õiguse pidada tori tõugu hobuste vana-tori suuna tõuraamatut ja läbi viia jõudluskontrolli.

Alles aprilli lõpus olid sellele vä­ga tugevalt vastu paljud hobusekasvatajad üle Eesti, kes saatsid 196 allkirjaga pöördumise mitme­le ametiasutustele.

Põllumajandusministeeriu­mile, veterinaar- ja toiduameti­le ning Riigikogu maaelukomisjonile teele läinud pöördumises oli kirjas, et niigi väikesearvuli­se populatsiooniga tõust ei saa välja rebitud osa ehk vana-tori hobust tunnustada uue tõuna, sest see osa ongi üks osa tori tõust.

Soov takistada tõu väljasuremist
Vana-Tori Hobuse Ühingu juhatuse liige Ute Wohlrab, kes elab Kuigatsis, tunneb kauaoodatud õiguse üle tõuraamatut pidada vaid siirast rõõ­mu. «Olin väga õnnelik, kui uudist kuulsin. Täiesti võõrad inimesed he­listasid ja õnnidesid,» sõnas ta. «Mõtlesin, et Eestis ongi võimalik midagi muuta, kui väga tahta.»

Wohlrab lisas, et ühingu soov on vältida vana-tori hobuse välja­suremist. «Tahame, et inimesed paaritaksid oma märasid vanatüü­biliste hobuste täkkudega, et ho­bune ellu jääks,» ütles ta. «Selle tõuraamatu pidamise õiguse saa­mine on väga väike samm, palju suurem samm on seda ellu viia ja elus hoida.»

Palupera valla hobusekasvataja
Kaja Väärsi rääkis, et on veterinaar-ja toiduameti tehtud otsuse üle kurb, sest ei arvanud, et otsus lan­getatakse ühingu kasuks. Ta lisas, et Eesti Hobusekasvatajate Selts taot­leb tunnustuse otsuse ja astub järg­mised sammud, milleks on ilmselt kohtutee jalge alla võtmine.

Wohlrab lausus, et isegi toe­tab seltsi protesti. «Leian, et see on väga õige, kui inimesed kasu­tavad demokraatlikke vahen­deid,» põhjendas ta. «Eestis ongi inimesed liiga kannatlikud. Oleks vaja rohkem protestida.»

Loodi ajutine komisjon
26. aprillil moodustas veterinaar- ja toiduameti peadirektor ajutise ko­misjoni, et saada teada, kas kavan­datava tori hobuse uue aretussuuna algpopulatsiooni kuuluvad hobused on fenotüübiliste omaduste poolest ühtlikud ja vastavad \fona-Tori Ho­buse Ühingu esitatud aretusprog­rammis toodud kirjeldusele.

Samuti tuli komisjonil välja selgitada, kas ühingu liikmetel on piisavalt suur kari, et läbi viia aretusprogramm ning kas uue ühin­gu tunnustamine ohustab tori ho­busetõu säilimist või Eesti Hobusekasvatajate Seltsi aretus- ja säilitusprogrammi.

Komisjon leidis, et hobused on ühdikud ja vastavad kirjeldu­sele; tegevliikmetel on piisav kari aretusprogrammi läbiviimiseks ja tunnustust taotlev aretusühing ei ohusta tori hobusetõu säilimist ega hobusekasvatajate seltsi are­tus- ja säilitusprogrammi.

Veterinaar- ja toiduamet kont­rollis aretusühingu ning jõudlus­kontrolli läbiviija ja tema kavan­datud aretustegevuse vastavust õigusaktides paika pandud nõue­tele. Tuvastati, et Vana-Tori Hobu­se Ühingu kavandatud aretustegevus on nõuetekohane.

Marge Väikenurm, Valgamaalane

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/