Avaldatud: 5. oktoober 2017Kategooriad: Uudised

PRESSITEADE
Veterinaar- ja Toiduamet
5. oktoober 2017 

Veterinaar-ja Toiduamet  muudab kontrollid lihavaldkonnas tõhusamaks

Veterinaar-ja Toiduamet planeerib muudatusi kontrollide kvaliteedi tõstmiseks loomatervishoiu ja lihakontrolli valdkondades. Selleks  korraldatakse ümber volitatud veterinaararstide süsteem eesmärgiga tagada üleriigiliselt ühetaoline teenus. Veterinaar- ja Toiduamet tutvustas kavandatavaid  muudatusi valdkonnaga seotud erialaliitudele.

„ Meie eesmärgiks on ühetaolise teenuse pakkumine üle Eesti, mis saab  võimalikuks siis, kui järelvalvet teevad ametnikud ja muid töid volitatud veterinaararstid. Volitatud veterinaararstide töö on olnud  ja on jätkuvalt väärtuslik ning koostöö päris kindlasti jätkub. Muudatuste põhjuseks on asjaolu, et volitatud veterinaararstidel puudub täna ettekirjutuste tegemise õigus ja seetõttu kulub aeg-ajalt järelevalve tegemiseks topeltressurss. Ettekirjutused vormistab nii täna kui tulevikus ametnik, mitte volitatud veterinaararst,“ selgitas Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste.

Veterinaar- ja Toiduamet seisab tarbimisväärse toidu ja tervete loomade eest Eestis. Selleks teeb amet järjepidevat kontrolli nõuete täitmise üle kogu toidukäitlemise ahela ulatuses: loomakasvatusest, toidu tootmisest ja töötlemisest kuni toidu tarbijani jõudmiseni.

Veterinaar- ja Toiduametis toimunud nõupidamisel tõdeti, et täna aktiivselt tegutseva 86 volitatud veterinaararsti tegevust on ametil olnud keeruline ja ebaproportsionaalselt ajakulukas tulemuslikult ning süstemaatiliselt kontrollida. Kontrollitoimingute kvaliteediprobleemid on välja toodud ka mitmetes Euroopa Komisjoni auditites. Terviklikuma süsteemi väljatöötamiseks loodi Veterinaar- ja Toiduametis volitatud veterinaararstide süsteemi uuendamise töörühm, mis analüüsis loomatervishoiu ja toidukontrolli valdkondade ettepanekuid kontrollide paremaks korraldamiseks, õigusaktide muutmise vajadust ning ka erinevate kontrolltoimingute aja- ja ressursikulu. Analüüsiti muuhulgas karjade kontrolle ja veterinaartõendite väljastamist.

Erialaliitudega toimunud kohtumisel jõuti järeldusele, et efektiivseim lahendus oleks muuta hetkel kehtivat süsteemi sel viisil, et ametlike kontrollitoimingute teostamiseks võetakse teenistusse järelevalveametnikud, kes hakkavad läbi viima karjade kontrolle, väljastama tõendeid ja teostama lihakontrolle kõikides tapamajades. Uusi ametikohti selleks ei looda ja ressurss leitakse ameti siseselt. Erialaliitudega kohtumisel jõuti ühisele arusaamale, et muutused on vajalikud. Liitude esindajatelt sai Veterinaar- ja Toiduamet väärtuslikku tagasisidet, kuidas oleks võimalik koostöös ettevõtetega muuhulgas leida optimaalseimaid lahendusi töö korraldamiseks. Sealhulgas on kindlasti plaanis anda täpsemat ja detailsemat infot otse ettevõtjatele.

Edaspidi jäävad  volitatud veterinaararstide tööks riiklike loomatauditõrje programmide põhised karjade monitooringud ja diagnostilised uuringud. Töökorralduse muudatused jõustuvad alates 1. jaanuarist 2018.

Malle Aleksius

Kommunikatsioonijuht

Mob +372 5108561

malle.aleksius@vet.agri.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/