Maaülikool võõrustab juulis Rõhu katsekeskuses põllumehi ja müügifirmasid, kes peavad seal viljeluspäevi. Seekord on tähelepanu all lisaks viljakasvatusele rohumaad ning aiandus.

“Viljeluspäevad tulevad tänavu maaülikooli Rõhu katsepõldudel ja esimest korda on oma katselapid ka maaülikoolil endal,” ütleb EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe.

Kokku on Rõhule oma katselapid lisaks maaülikoolile rajanud 15 põllumajandust varustavat ettevõtet. Katselappide all on 7 ha, eri kultuuride ja väetus- ning taimekaitseskeemide jaoks on kokku rajatud 350 katselappi.

Esindatud on FarmPlant Eesti, Oilseeds Trade, Baltic Agro, Bayer Eesti, Berner, Monsanto, Rapool, Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Dotnuvos, Eesti Seemneliit, nõuandeteenistus jpt.

Loe artiklit edasi Maalehest