Avaldatud: 3. september 2014Kategooriad: Uudised

Lõuna-Eesti küngaste vahel Antsla lähedal paiknevas Rimmi külas tegutsev perefirma nimega Metsatare Talu OÜ tegeleb kurgikasvatusega, talu müüs täna­vu esimest aastat oma toodangut ka AS Põlt­samaa Felixile. Talul on plaanis kurgikasvatust tulevikus laiendada. Lisaks kurkidele kasva­tatakse Metsatare Talus ka maasikaid, rapsi ja teravilja.

Võrumaal Urvaste ki­helkonnas Antsla vallas asub Rimmi küla, kus te­gutseb Metsatare Talu OÜ. Talufirma osaühing Met­satare Talu tegeleb juba möödunud sajandi lõpust aiasaaduste, köögivilja-ja teraviljakasvatmisega. Viimastel aastatel on fir­ma oma tegevust pidevalt laiendanud ning hakanud lisaks teravilja- ja maasika­kasvatusele kasvatama ka kurke. Käesolevast aastast alustas Metsatare Talu OÜ kurkide müümist ka Põltsa­maa Felix AS-ile.

Metsatare Talu OÜ on perefirma. Firma alustas oma tegevust teravilja-, rapsi- ja maasikakasvatuse alal 1999. aastal. Talus töö­tavad peamiselt oma pere liikmed ja hooajalised abi­töölised. Talufirma peamis­teks tegevusaladeks alates selle asutamisest 1999. aastal on olnud maasika-ja teraviljakasvatus, 2010. aastal lisandus ka kurgikasvatus. Aastate jooksul on firma põllumajanduslikku tegevust pidevalt laiendanud ja täiendanud, arendades välja näiteks moodsa kurgikasvatuse koristustehnoloogia töö efektiivsuse tõstmiseks.

Põllumajandusliku väi­kefirma Metsatare Talu OÜ põhitegevusaladeks on praegu teravilja- ja rapsikasvatus ning suvisel hooajal kurgi- ja maasika­kasvatus. Kurgikasvatusega tegeleb perefirma juba neli aastat. Tänavusest aastast on Metsatare Talu OÜ lepingupartneriks ka Põltsamaa piirkonna ette­võte – Põltsamaa Felix AS:

"Alustasime kurkide kasvatamise ja müümise­ga tegelikult juba aastal 2010, AS Põltsamaa Felixi lepingupartnerid oleme aga tänavu alles esimest aastat. Oleme Eesti mõistes Põltsamaa Felixile kõige kaugemal asuvaid kasva­tajaid. Kurki kasvatame praegu ainult lepinguliselt müügiks," ütles Metsatare Talu OÜ juhataja Anneka Põder.

Metsatare Talu OÜ kasutuses on kokku 220 hektarit põllumajanduslik­ku maad, kus suures osas kasvavad teravili ja raps. Aastate jooksul on talufir­ma aga pidevalt laiendanud ka kurgi- ja maasikakas­vatust. Kurgikasvatust plaanitakse laiendada ka edaspidi:

"Kurki kasvatame täna­vu ühel hektaril. Plaanis on tulevikus kurgikasva­tust arendada ja laiendada. Järgmisel aastal plaanime kurki kasvatada juba kahel hektaril ja tulevikus ehk veelgi rohkem," rääkis talu juhataja Anneka Põder ta­lufirma tulevikuplaanidest.

Tänavuse kurgisaagi kohta ütleb talu perenaine Anneka Põder, et see oli oodatust küll pisut väik­sem, kuid siiski küllaltki korralik:

"Kurgikasvatamine nõuab palju hoolt ja tä­helepanu, samas sõltub palju ka kliimast, ilmast ja näiteks põllu asukohast. Kurk on õrn taim ja vastu­võtlik paljudele haiguste­le ja välisteguritele. Hea kurgisaagi tagab eelkõige õige ajastus, taime ettekasvatuse tingimused, sobiv mullastik, põllu asukoht ja põllu kvaliteet, õhutempe­ratuur, niiskus ja kindlasti ka head töötajad," loetles Anneka Põder tingimusi, mis kurgikasvatuses hea saagikuse tagavad, ning li­sas, et firma on tähelepanu pööranud ka kurgikasvatuse koristamise tehnoloogia väljaarendamisele.

Metsatare Talu OÜ on eelkõige üheperefirma, see­tõttu on rohkem töötajaid firmas vaid hooajaliselt — suvel maasika- ja kurgi -kasvatuse hooajal. Samas on Lõuna-Eesti metsade va­helises vaikses maakohas, nagu Rimmi küla seda on, tegu siiski olulise piirkond­liku tööandjaga hooajal. Kuid kas kurgikasvatus või üleüldse talupidamine maal tasub ennast tänases Eestis ikka ära – seda eriti praegu­sel, põllumajanduse jaoks paljuski kriitilisel ajal, mil Venemaa kehtestas lääne toidukaupadele embargo ja turul on pakkujaid rohkem kui varem ning Euroopa Liit ähvardab näiteks piimatrahvidega? Viimasel ajal on kuulda olnud palju jutte põllumajanduse ras­ketest aegadest, mistõt­tu küsisingi talu juhataja Anneka Põderi käest, kas kriisiaeg puudutab ka Met­satare Talu OÜ tuleviku­väljavaateid.

"Kui on tahe midagi teha, areneda ja õppida, siis kannab see ka vilja. Huvita­vaks väljakutseks on olnud meil kurgikasvatuse koris­tustehnoloogia arendamine tööefektiivsuse tõstmiseks," vastas OÜ Metsatare Talu juhataja Anneka Põder suhteliselt optimistlikult – palju sõltub ka endast ja rahvusvaheline majandus­poliitika kohalikku talufirmat mõjutada ei pruugi.

Samas on Metsatare Talu OÜ ka hea näide sel­lest, et kurke (ja muid aiasaadusi) võib kasvatada ka hoopis kaugemale kohta müümiseks, näiteks teise maakonda või piirkonda (Lõuna-Eestist Põltsamaale) oma toodangut müües. Põlluharimisettevõte ei peagi keskenduma üksnes kõige lähemal asuval tu­rul müümisele ega ainult kohalikele ostjatele. Ehk on Rimmi külas tegutseva Metsatare Talu OÜ opti­mistlik ellusuhtumine ka firma edasise hea käekäigu garantiiks?

Urvaste kihelkonnas asuv Rimmi küla on tuntud aga veel ka selle poolest, et siin kasvab haruldaselt suur ja vana Rimmi püha mänd, mis on kultuurimä­lestisena riikliku kaitse alla võetud. 

Taavi Kelder, 03.09.2014, Vali Uudised, lk 4.     

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/