Avaldatud: 6. aprill 2013Kategooriad: Uudised

Eesti aiandusliit esitas põllu­majandusministeeriumile et­tepaneku alustada läbirääki­misi rahandusministeeriumi­ga aktsiisimaksu erisuse ra­kendamiseks, et vabastada katmikalal aiandussaadusi kasvatavad tootjad kütuse aktsiisimaksust.

Lisaks soovib aiandusliit uues maaelu arengukavas aiandustootjatele erisust investeeringutoetuse taotlemi­sel.

Aiandusliidu juhi Rai­mond Strastini sõnul oleks aktsiisimaksust vabastamine riigipoolne jõuline abinõu ko­dumaise tootmise säilitami­seks ja aitaks küttekulude vä­hendamise läbi kohalikul tootjal naaberriikidega kon­kurentsis püsida.

Seni ei ole ministeerium aiandusliidule veel vastanud, küll aga tuleb erimärgistatud kütuse aktsiisi teema arutusele riigikogu maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisel istungil 23. aprillil. Koos rahandusministeeriumi ametnikega vaetakse, kas praegu kasutusel olevas süsteemis on kavas teha muuda­tusi ja milliseid tulemusi on andnud metsanduse valdkon­na väljajätmine soodustuse saajate ringist.

Aiandusliidu ettepaneku­te taga on viimasel maaelu arengukava juhtkomisjoni is­tungil teatavaks saanud info, et Euroopa Komisjon välistab keskkonnasõbraliku aiandu­se meetmest katmikaianduse ja puukoolide toetamise. Põh­juseks taimede kasvatamine konteineris tehissubstraadil, ehkki selline kasvatustehnoloogia on ainuvõimalik inten­siivse tootmise viis kogu Euroopa katmikaianduses ja puukoolides.

Ain Lember, Saarte Hääl (06.04.2013)

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/