Avaldatud: 1. september 2016Kategooriad: Uudised

PRESSITEADE
Veterinaar- ja Toiduamet
31.08.2016

Euroopa Komisjon kinnitas tauditsoonide piirid saartel

Seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega Saaremaal nii kodu- kui metssigadel laiendas Euroopa Komisjon seakatku leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutsoone ka saartele. III tsoon kehtestatakse Saaremaal Pihtla, Valjala ja Laimjala vallas, ülejäänud Saaremaa valdadele on kehtestatud II tsoon ning Hiiumaal puhvertsoon.

Uue tsoneerimise otsusega jääb kolmes Saaremaa vallas kolmandasse piirangutsooni peale taudistunud farmi veel kaks suurt seakasvatust. Teine piirangutsoon laieneb kõigile ülejäänud Saaremaa valdadele, kuhu jääb kokku 13 seakasvatust. Esimese tsooni laienemine Hiiumaale tähendab, et  kõiki kütitud metssigu, kelle liha soovitakse turustada, tuleb uurida sigade Aafrika katku välistamiseks.

Olev Kalda sõnul toob teise tsooni laienemine kaasa täiendavad piirangud eelkõige elussigade turustajatele ning kolmanda tsooni laienemisega rakenduvad lisaks piirangud toodangu turustamisel. „See on kindlasti suur löök Saaremaa seakasvatajatele,“ ütles Olev Kalda. „Seakatku jõudmisega Saaremaale ja tsooni laienemisse tuleb suhtuda kui olulisse märki sellest, et taudi leviku peatamiseks tuleb jätkata nii metssigade arvukuse vähendamist kui nakkusohtliku materjali kõrvaldamisega loodusest.“

Riikliku tauditõrjekomisjoni otsusega on seatud metssigade asustustiheduse lõppeesmärk 1,5 isendit 1000 hektari jahimaa kohta, mis tuleb saavutada 2017/2018 jahiaasta lõpuks.  II tsooni laienemine Saaremaale tähendab, et kõiki kütitud metssigu tuleb sigade Aafrika katku suhtes uurida.

Seakatku leviku tõkestamiseks kehtestatud kitsendused II-III tsoonis:
• Kõik III tsoonis paiknevad seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all.
• Olulisima kitsendusena on III tsoonist lubatud turustada ja eksportida vaid uuritud sigadelt või karjadest pärinevat kuumtöödeldud sealiha ja -tooteid.
• Kuumtöötlemata sealiha- ja toodete liikumine on lubatud vaid erimärgistatult ja Eesti piires.
• Elussigade liigutamine on lubatud teatud tingimustel range veterinaarjärelevalve all nii Eestis kui teistes liikmesriikides asuvatesse II-III tsooni farmidesse.
• Kõik II-III tsoonis kütitud metssead peavad olema uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks.
• Lubatud on uuritud metssigadelt pärineva liha ja –toodete turustamine Eestis II-III tsooni piires nelinurkse erimärgistusega.

Euroopa Komisjoni poolt 2015. aasta novembris avaldatud täpsustatud tsoneerimise põhimõtted võimaldavad lugeda III tsooni kuuluva ala II tsooniks peale 12 kuu möödumist viimasest kodusigade haiguspuhangust ning II tsooni muuta I tsooniks 12 kuud peale viimast seakatku diagnoosi metssigade hulgas.

Taust:
• Sigade Aafrika katku leviku tõttu kehtestati esmakordselt Eestis kitsendustega tsoonid 9. oktoobril 2014. aastal Euroopa Komisjoni rakendusotsustega 2014/709/EÜ. Viimati muudeti tsoone Eestis 27. juulil 2016 rakendusotsusega (EL) 2016/1236.
• 22. detsembril avaldatud Euroopa Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2015/2433 leevendati seni kehtinud kauplemispiiranguid ning anti teatud tingimustel, range veterinaarjärelevalve all seakasvatajatele võimalus elussigade liigutamiseks nii Eesti sees kui ka teiste liikmesriikide II ja III tsoonis asuvatesse seafarmidesse.
• Kitsendustega tsoonid jagunevad kolmeks: I tsoon ehk puhvertsoon; II tsoon ehk kitsendustega piirkond, kus seakatk on diagnoositud metssigadel; III tsoon ehk kitsendustega piirkond, kus seakatk on diagnoositud nii kodu- kui metssigadel. Loe täpsemalt kehtestatud piirangute kohta sigade Aafrika katku veebilehel www.seakatk.ee alajaotuses „Kitsendustega tsoonid“.

Lisainfo:
Euroopa Komisjoni 30. augusti rakendusotsus (EL) 2016/1441

Kaart: Euroopa Komisjoni rakendusotsusest tulenevad tsoonid Eestis
Kaart: Euroopa Komisjoni rakendusotsusest tulenevad tsoonid Balti-Poola regioonis

Teate edastas:

Martin Altraja
Veterinaar- ja Toiduamet
pressiesindaja
tel: +372 5343 6656
e-post: martin.altraja@vet.agri.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/