PRESSITEADE
Veterinaar- ja Toiduamet
10.07.2017

Euroopa Komisjon leevendas katkupiirkondade sigade tapmise nõudeid

Veterinaar- ja Toiduameti ettepanekul kinnitas Euroopa komisjon rakendusotsuse muudatuse, mille kohaselt tohib III tsoonist pärit sigu tappa ka samal päeval kui tapetakse tsooniväliseid sigu. Varem tuli III tsoonist pärinevaid sigu tappa eraldi päeval. 

Sigu tohib tappa päeva lõpul kui pärast neid teisi sigu enam ei tapeta. Endiselt tohivad III tsoonist pärit sigu tappa ainult vastavat luba omavad tapamajad. Rakendusotsuse muudatusega antava erisuse saamiseks peab ettevõte oma tegevuse korraldama viisil, mis tagab nii tapmisele saabuvate sigade kui ka neilt pärinevate saaduste piisava eraldatuse ning sellisele töökorraldusele saama ka Veterinaar- ja Toiduameti heakskiidu.

„Koostöös lihakäitlejatega oleme leidnud võimaluse sigade Aafrika katku piirangute leevendamiseks. Pärast mitut kuud läbirääkimisi saime Eesti seakasvatajate jaoks soodsa lahenduse,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Eesti ühe suurima toiduainetööstusettevõtte HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul on kõnealune leevendus igati tervitatav, kuna III tsoonist pärit sigu on kulukas ja töökorralduslikult otstarbetu eraldi tappa. „Katkupiirkondadest pärit sigade tapmise nõuete leevendus on hea näide koostööst Veterinaar- ja Toiduameti ning ettevõtete vahel ühise eesmärgi nimel,” lisas Mere.

III tsooni kuulub kogu Jõgeva- ning Järvamaa ja lisaks veel Kõo, Kolga-Jaani, Laeva, Valjala, Pihtla, Laimjala, Väike-Maarja, Tapa, Rakke ja Kadrina vald ning Tamsalu vallast osa, mis asub Tallinna-Tartu raudteest edela pool, samuti Aegviidu ja Anija vald ning Kuusalu vallast osa, mis asub E20 maanteest lõuna pool.

Rakendusotsuse täistekst on leitav siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1499689597848&uri=CELEX%3A32017D1196

TAUST:

  • Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld. Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda. Jahil käinud inimene ei tohi minna loomapidaja ettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast jahti sigadega kokku puutuda.
  • Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse nõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.
  • Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud.
  • Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA infotelefonil 605 4750.

Heade soovidega,
Martin Altraja
Veterinaar- ja Toiduamet
pressiesindaja
tel: +372 5343 6656
e-post: martin.altraja@vet.agri.ee