Kartulimüük Valga turul käib täistuuridel. Kuigi saagikuse üle väga ei kurdeta, pälvib ilmataat müüjatelt siis­ki vaid laidusõnu.

Võrumaa kartulikasvataja Vaino Saaroja, kes Valga turul koos abi­kaasaga juba üle 15 aasta kartu­leid müünud, ütles, et peab saa­ki keskpäraseks. «Ilm oli üpris kehv: kevad külm ja vihma on tulnud palju ning lohukohtadel kartul niiskuse tõttu mädaneb,» selgitas põllumees.

Põlde laastas sel aastal ka le­hemädanik. «Selle tõrjega olin hoolas. Olen õppetunni kätte saanud: ühel aastal jätsin tõrje tegemata, sügisel sain vaevu seemne tagasi. Kes sel aastal tõrjet ei teinud, korralikku saaki ei saa,» oli Saaroja arvamusel.

Kartul kasvas nende talus sel aastal kahel hektaril ning selle ülesvõtmisega alustati eelmisel nädalal. «Saagikust ega kogusaaki veel öelda ei oska, sest kartulivõtt on pooleli, kuid arvan, et kusagil 20 tonni ringis ehk ikka hektarilt kätte saan. Saaki on korrigeerinud ka metssead, kes mõnel põllul suutnud päris pal­ju kurja teha,» rääkis peremees.

Kartulisortide valik lai

Kartulisortidest rääkides arvas Saaroja, et kõige ilmastikukind­lam ja saagikam on ikkagi «Vine­ta», mis ka ületalve hästi säilib. Uuema kartulisordi «Gala» mu­gulad, mis samuti letil olid, tik­kunud sel aastal väikeseks jääma.

Kõige enam ostetakse pere­mehe sõnul keskmise suurusega kartuleid – peale «Vineta» ka «Laurat», mis on ilus sile, kolla­ne ja maitsev toidukartul.

Hinnad olevat Saaroja sõnul eelmise sügisega samal tasemel. «Kuna tootmiskulud kartulikasvatajal ainuüksi kütuse hinna­tõusu tõttu järjest suurenevad, kuivavad tulud üha enam kokku. Oleme kasvupinda vähendanud, varsti tuleb tõsiselt mõelda, kas tasubki enam kartulikasvatusega tegeleda,» oli peremees murelik.

Kuna Valga turul on pere põl­lul kasvatatut käinud müümas ju­ba hulk aastaid, on neil välja ku­junenud kindel klientuur. «Turg on meile omaseks saanud ning meie oleme turul tuntud ja omaks võetud – seepärast siin aastaring­selt käimegi,» olid ühisel arvamu­sel nii peremees kui perenaine.

Lätlanna Alite, kes kasvatas kartuleid sel hooajal viiel hekta­ril, kaupleb Valga turul teist sü­gist ning on klientide rohkusega rahul. Kartulisortidest on tema müügiletil esindatud «Acapella», «Bimonda», «Romanze» ning «Adretta». Ise kütis ta «Bimondat», mis olevat kollane ja mait­sev. Heaks pudrukartuliks pidas ta «Acapellat». Eestlaste hinna­tud «Adrettale» lätlannal kiidu­sõnu ei jagunud.

Lisaks Valga turule müüb Alite pere enda kasvatatavat köögivilja mitmes Läti linnas. Selle aasta kartulisaagiga on taluperenaine rahul ning oli arvamusel, et kogusaak on suuremgi kui mullu. Samas kurtis ka tema selle aasta kehva ja vihma­se ilma üle. «Madalamates kohta­des oli kartulipõllul vesi peal ning seal saak hävis,» lisas ta. Müügi­hinnad turul olevat ka tema arva­tes eelmise sügise tasemel.

Valikuga rahul

Vestluse lõppedes astusid lätlan­na müügileti juurde kaks valgalasest vanaprouat – Aino ja Ma­re – kes mõlemad kütsid lätlan­na sõbralikkust ja kaupa.

«Oleme püsikliendid ning käime tema juurest kartuleid ja tomateid ostmas,» sõnas Aino. «Ostame ikka paari kilo kaupa, sest korterisse pole mõtet suure­mas koguses kartuleid varuda: lähevad pehmeks. Samas ka hind talve jooksul eriti ei muu­tu,» põhjendas oma otsust Mare.

Mõlemad prouad lahkusid müü­gileti äärest rahulolevalt: ostu-kott täienes tomatite ning paari kilo kartulite võrra. Sortidest eelistasid nad «Bimondat».

Nii Vaino Saaroja kui lätlan­na olid vanaprouade arvamuse­ga säilitustingimuste osas päri -linnarahval ei tasu kartulit korte­risse tagavaraks varuda. Turul on see müügil aasta ringi ning hind püsib enam-vähem stabiilne.

Neljapäeval ulatus hind turul 20 sendist 60ni, sõltudes eelkõi­ge mugulate suurusest ning väljanägemisest. Sama palju maksis kartul ka eelmisel sügisel.

AS Alovili kasvatab kartulit kolmel hektaril ning on toidukartuli vähese nõudluse tõttu kasvupinda vähendanud. «Kohapeal nõudlust pole ning kaugemale vedu ei tasu ära. Kevadel läks hulk kartuleid suurfarmi looma­dele söödaks,» nentis tegevjuht Mati Kivipalu.

Kuna teraviljakoristus on il­maolude tõttu veninud, ei olnud Alovili eelmisel nädalal kartulivõ­tuga veel alustanud. «Kuigi olen lehemädaniku tõrjet teinud, ei ole põld eriti lootustandev: peal­setes on varrepõletik, juba mulla piiril on mustaks läinud. See on seemne viga, tuleb seda vaheta­da,» oli ta arvamusel. Temagi lei­dis, et ilmastik tänavu kartulikasvatajaid eriti ei soosinud.

Sirje Lemmik, Valgamaalane (11.09.2012)