Avaldatud: 23. juuli 2014Kategooriad: Uudised

Mällikvere põllumajan­dusühistu ja teisedki põllumaj andusfirmad kuivatavad ja hoiavad tänavu koristatavat vilja kaasaegses kui­vatis, mille Põltsamaa lähedale Pauastver-re rajas 6-liikmeline ühendus Vooremaa Viljakasvatajate Tulun­dusühistu.

Pauastvere kuivati ra­jamise üks algatajaid oli Mällikvere põllumajandus­ühistu, mille territooriumil kuivati asubki.

"Me kasvatame tera­vilja päris suurel pinnal. Vana kuivati, mis samuti Pauastveres paikneb, jäi kitsaks ja amortiseerus. Põhjusel, et kuivati val­missaamine ja töökorda seadmine mõnevõrra aega võttis, kuivatasime möödu­nud aastal siin vaid poole oma põllumajandusettevõt­tes toodetud viljast. Täna­vu on võimalus koristada kogu viljasaak ja esimesed kogused peaksid kuivatisse jõudma augustis. Teenus­tööna kuivatame ka teiste Vooremaa Viljakasvatajate Tulundusühistusse kuulu­vate põllumajandusfirma-de vilja," rääkis Mällikvere põllumajandusühistu juha­taja Meelis Kaljuste.

Kõige olulisem on tootlikkus
Kuivati kõige olulise­maks näitajaks nimetas Meelis Kaljuste tootlik­kust, milleks on tehase poolt antud 40 tonni tun­nis. "Kütmiseks kasutak­se gaasi, mida hoitakse 10 000-tonnistes mahuti­tes. Tegemist on täiskompleksiga, kuhu lisaks kuiva­tile kuuluv neli viiesajatonnist teraviljamahutit, kaks vastuvõtupunkrit, eelpuhasti ja laadimispunker. Kogu tööprotsess toimub täielikult automaatselt."

Meelis Kaljuste ütles, et vilja hoidmise aeg kuivatis sõltub majanduslikust vaa­tevinklist ka aastast.

"Tänavu on vilja hinnad madalad. Võimalik et keva­deks hinnad suurenevad. Nii ongi mõttekas niipalju vilja kui võimalik kuivatis hoida. Möödunud aastal säilis vili selles kuivatis jaanuari- või veebruari­kuuni," rääkis põllumajandusettevõtja. Tema sõnul on uues kuivatis ka või­malused vilja ventileerimi­seks ja mahajahutamiseks. Kogu kuivati süsteemi juhtimine toimub ühest juhtkilbist, millel puutetundlik ekraan.

Koostisosad erineva­test riikidest
Vooremaa Viljakas­vatajate Tulundusühistu sai Pauastverre kuivati ehitamiseks ka PRIAst toetust. "Täpsemalt toe­tati seadmete ehitamist. Kuivatikompleksi koos­tisosad on valmistatud erinevates maades: kuivati ise Sotimaal (Chiefi kui­vati), elevaatorid Taanist ja punkrid Hispaaniast," ütles Meelis Kaljuste.

Jaan Lukas, 23.07.2014, Vali Uudiseid, lk. 3

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/