Mitmes Jõgevamaa põlluma­jandusettevõttes on korista­tud talirüps ehk rahvapärase nimetusega õlinaeris, mille saagikus on tänavu üldiselt rahuldav. Talirüpsi kavatsetakse müüa ka Painkülasse aktsiaseltsi Baltic Scanola.

Palamuse valla osaühingus Kerseli kestis talirüpsi korista­mine 12.-17. juulini. "Talirüpsi all oli meil 99 hektarit ning põllud asuvad erinevates pai­kades. Saime keskmiseks saa­giks kaks tonni hektarilt. See number võinuks ka suurem olla.Talirüpsi iseloomustabki tugevam talvekindlus, kuid väiksem saagipotentsiaal," üt­les ettevõtte juhataja Toomas Tuula.

Uusi kombaine tutvustaval päeval sai osa rüpsi võetud

"Meie ettevõttes, kunagise Luua koolimaja juures paik­neval talirüpsipõllul, korraldas osaühing Stokker Agri 17. juulil kombainide demopäeva. Masinate demonstreerimisel sai koristatud ka teatud kogus talirüpsi," lausus ta.

"Talirüps valmib varem. Nii otsustasime just selle õlikultuuri põllul oma ürituse

läbi viia. Enne suuremate koristustööde algust on põllu­meestel parem kohale tulla," ütles Kristjan Kokk, kes on Stokker Agri müügispetsialist Jõgevamaal, Viljandimaal ja Põlvamaal.

"Osaühing Kerseli on meil pikaajaline koostööpartner. Arvestades ilmastikku, võib tänavuse talirüpsi väljanäge­mist heaks ja saaki keskmiseks hinnata," ütles ta.

Palamuse valla aktsiaseltsis Evemar kasvatati talirüpsi

tänavu esimest korda. "Selle õlikultuuri päralt oli 60 hekta­rit. Koristustööd tegime möödunud nädalal. Meiegi saime saagiks kaks tonni hektarilt. Naljaga pooleks võib öelda, et ega naabritest Kerseli meeste­le ei saa alla jääda," muheles juhataja Mati Evert.

Tema sõnul hakati aktsia­seltsis Evemar talirüpsi kas­vatama ka põhjusel, et koristusperiood võiks varem alata. Nii Kerseli kui ka Evemar kavatsevad talirüpsi müüa ka Jõgeva valda Painkülasse aktsiaseltsile Scanola Baltic.

Painkülas võetakse rüpsi vastu

"Talirüpsi vastuvõtmisega alustasime möödunud nädalal. Käesoleval nädalal on ostutegevus eriti aktiivne. Võtame vastu kõik põllumeeste paku­tud talirüpsi. Kui saak tuua ko­hale juulis, on hind kolme euro võrra kõrgem," ütles Scanola Baltic rapsiseemne ostujuht Indrik Unt.

Mitmes põllumajanduset­tevõttes, näiteks aktsiaseltsis Pajusi ABE kavatsetakse talirüpsi koristamisega alustada käesoleval nädalal. "Raps on ikka õlikultuur ja nii pole mõt­tekas koristada liiga väikese õlisisalduse ajal," tõdes juha­taja Lembit Paal.

Jaan Lukas, 22.07.2014, Vooremaa, lk.4