Kuidas pikendada eaka õunapuu elu

Kuidas pikendada eaka õunapuu elu

Vanades taluaedades kasvavad tihti üle poole sajandi vanused suured ja väärikad õunapuud, mille puhul ei teata, kuidas neid hooldada.

Sageli on vanad õunapuud seotud mälestustega. Taludes istutati näi­teks lapse sünni puhul viljapuu. Paljudele on selline puu ajaloolise tähtsusega.

Eesti Maaülikooli mahekeskuse-le kuulub Tartu linna servas Viljan­di maantee alguses osa endise riigi­vanema Jaan Tõnissoni õunaaiast. Omal ajal eksporditi seal kasvatatud õunu nii Soome kui ka Liibanoni.

Aias on säilinud mitukümmend 1930ndatel istutatud ja praegu­seks suureks ning tihedaks kasva­nud õunapuud.

Mõni aasta tagasi võtsid maa­ülikooli teadlased Tõnissoni õuna-aias katseliselt ette vanade õuna­puude harvenduslõikuse. Väga va­nade puude lõikamise vajaduse uu­ringu jaoks oli seal olemas hea kat-sematerjal. 

Loe edasi Maalehest

2014-10-24T10:00:00+00:00Reede, 24. oktoober, 2014|Uudised|