Parasiiditõrje ilma eelnevate roojaproovideta ei ole enam soovitatav ja mahetootmises ei ole see ka lubatud (kui just karjas ei esine juba tugevad kliinilised tunnused parasiidi olemasolust ja loomaarst ei ole võtnud vastu otsust, et ravi on vajalik).

Roojaproovide kogumine ja analüüsimine on lambakarja tervise seisukohast üks kõige olulisemaid tegevusi, millega saame loomade tervislikku olukorda jälgida ja hoida. Proovide korrektne kogumine ja laborisse toimetamine mängib väga suurt rolli proovi tulemuse ja selle tõlgendamise osas. Valesti kogutud proov annab meile valed tulemused ja selle tagajärjel võivad loomad jääda vajaliku ravita või saada ravi, kui see ei ole vajalik.

Proovide analüüsimine peaks toimuma läbi kogu karjatamisperioodi alates kevadest enne loomade välja laskmist ning lõppedes sügisel loomade sissetoomisega. Sinna vahele jäävate proovide arv sõltub karja suurusest, tervislikust seisundist jms. Proovi tõlgendab ja ravi määrab loomaarst olenevalt proovi tulemusest ja loomade hetkeseisust. Selleks peab aga olema proov õigesti kogutud.  Seda üritab ka see video teile õpetada.

Tutvu roojaproovi võtmise videoga siin.

https://www.youtube.com/watch?v=Eo-26KiGSG8

Maheklubi youtube kanalil on teisigi huvitavaid Mahepõllumajanduse Koostöökogu eestvõtmisel valminud lambakasvatuse alaseid filme:

Videote tegemist toetas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) „Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkonnas“.

Lisainfo:
Katrin Tähepõld, loomaarst ja lambakasvatuskonsulent
katrintahepold@gmail.com