Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) maksab ka sel aastal ühekordset õpitoetust, mis on mõeldud Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusega seotud õppekavade üliõpilastele. Ühekordne õpitoetuse suurusega 500 eurot makstakse kahele üliõpilasele, kelle valib välja MESi moodustatud komisjon.

Õpitoetuse taotlemiseks peab tudeng olema bakalaureuseõppe kolmanda kursuse statsionaarse õppe üliõpilane, veterinaarmeditsiini õppekava kuuenda kursuse üliõpilane või ehitusinseneriõppe viienda kursuse üliõpilane. Toetuse määramisel võetakse arvesse keskmist hinnet, häid hinnanguid praktikate sooritamise kohta, õppekava välistes erialastes tegevustes osalemist ja uurimistöid. Tudengil tuleb kirjutada essee, kus ta selgitab plaani siduda oma tegevus nüüd või tulevikus maaeluga, samuti võetakse arvesse kooli soovituskirja.

Taotlusi võtame vastus kuni 02.12.2018 ning palume need saata mes@mes.ee või eva.burm@mes.ee.

Ankeedi leiab ja pikemalt saab toetuse taotlemise kohta lugeda aadressilt http://www.mes.ee/oppetoetus.

Täpsem info:

Eva Burm
Arendus-projektijuht
Maaelu Edendamise Sihtasutus
+372 648 4920
eva.burm@mes.ee