Maaeluministeerium
PRESSITEADE
02.11.2017

Mahesektori ekspordivõimaluste suurendamisel on oluline koostöö

Eile, 1. novembril toimus Viljandis mahemajanduse tervikprogrammi raames toidu, põllumajanduse ja maaelu toimkonna arutelu. Peamiselt keskenduti mahetootjate, toiduainetööstuste ja toiduvõrgustike koostöö küsimustele.

„Koostöö ja pikaajalised kokkulepped on edu aluseks igas valdkonnas, nii ka mahesektoris,“ ütles toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. „Lisaks ekspordile suunatud töötlemisele on võtmetähtsusega omavahelised kokkulepped, et kvaliteetne mahetooraine jõuaks ka restoranide ja teiste toitlustusasutusteni.“

Eilsel kohtumisel Maaelu Edendamise Sihtasutuses anti ülevaade eelmise toimkonna teemadest ja mahemajanduse tervikprogrammi edasistest plaanidest. Samuti räägiti tootjate ootustest tööstustele, tööstuste ootustest tootjatele ning arutleti nii koostöövõimaluste organiseerimise kui ka rahastuse üle.

„Ekspordi puhul on määrava tähtsusega tootjate ja töötajate vaheline koostöö alates töötlemiseks vajalike sortide kokku leppimisest kuni kogu väärtusahela toimimiseni, sealhulgas keskendudes hoiustamistingimustele ja esmasele töötlemisel,“ lisas Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.

Ühiselt tõdeti, et väga oluline on osaleda mitmesugustel messidel nii kodu- kui ka välismaal, samuti on selleks oluline riigi toetus. Tähtsaks peeti ka valdkonnapõhiste foorumite või seminaride korraldamist, riigipoolse teavitustegevuse suurendamist ja arendusküsimustes nõustajate palkamist. Lisaks tõsteti esile bürokraatlike takistuste kõrvaldamise vajadust eelkõige rahastamisprogrammides.

Taust:

  •    **Eesmärk arendada mahetoodete ja -teenuste eksporti on sõnastatud ka valitsusliidu aluspõhimõtetes aastateks 2016–2019, Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaanis ning samuti Vabariigi Valitsuse tegevuskavas aastateks 2016–2019 järgmiselt: kasutades Eesti puhtast keskkonnast tulenevat konkurentsieelist, arendame mahetoodete ja -teenuste eksporti, mis loob Eesti eri paigus uusi töökohti. See näitab, et riiklikult on otsustatud mahevaldkondade ekspordi edendamisse senisest enam panustada.

Teate edastas:

Angelika Lebedev
Maaeluministeerium
Avalike suhete osakond
Tel 625 6255
press@agri.ee