Avaldatud: 10. september 2012Kategooriad: Uudised

Lääne Elu vahel ilmunud MAFF (Matsalu Loodusfilmide Festival).

Eesti asub koos naaberriikide­ga Läänemere kaldal. Oleme palju kuulnud sellest, et Lää­nemeri on väga reostunud ja selle päästmiseks tuleb tegut­seda koos, kuid mida see täp­selt tähendab, ei olegi tavaini­mesele nii hästi teada. Lääne­mere üks suurimaid problee­me on liigne fosfori ja lämmas­tiku juurdevool, mis tekitab osa vetikate ja bakterite voha­mist ja nende poolt hapniku ärakasutamist, mille tõttu kan­natavad kalaliigid ja tekivad lausa surnud piirkonnad mere põhjas. Sellist protsessi nime­tatakse eutrofeerumiseks.

Filmirežissöör Ari Heinilä on Soomes valmis vändanud filmi väikesest Täktomi lahe­sopist, mis asub Edela-Soomes: Vormsist umbes 70 kilo­meetrit otse põhjas. Täktomi lahte jõudev reostus tekitab igal suvel ebameeldivusi mere ääres suvitajatele. Film algab, kui üks suvilaomanikest otsus­tab hakata ise probleemi lahen­dama. Kuigi film on soome-ugrilikult rahulikus tempos, annab see põneva pilguheidu kodanikualgatusest sündinud keskkonnaprobleemi lahenda­misele, milles-leiab konflikte suurtootjatega ja kogukonna koostööst sündinud lahendusi. – Kuna suur osa veereostusest tuleb põllumajandusmaadelt hajureostusena, on vaja kraa­videle rajada väikesi settetiikide süsteeme ehk tehismärg-alasid, mis filtreerivad liigsed toitained välja ning aitavad puhastada mere poole liikuvat vett. Märgalad on kui looduse aaretekamber, mille rikkalik taimestik pakub toitu ja elu­paiku paljudele liikidele. Settetiigid kraavidel meelitavad ligi linde ja tammid moodusta­vad väikesi kärestikke, mis nii mõneski kohas muudavad iga­va põllumajandusmaastiku inimestele lausa atraktiivseks külastusobjektiks. Just sellise märgala rajamise nõu annavad filmis Täktomi elanikele ka WWFi eksperdid.

Pärast filmi linastumist Soo­me riigitelevisioonis on avalik­kuse huvi Läänemere tervise ja märgalade kui lahenduse vastu hüppeliselt kasvanud. Nii maaomanikud kui ka põl­lumehed on hakanud kas era-raha või projektitaotluste kau­du saadud riiklike toetuste abil rajama tehismärgalasid. Täktomi lahesopi vee kvali­teet paranes silmanähtavalt pä­rast kohalike raha kokku pa­nemist ja märgalapuhasti raja­mist. Omal väikesel skaalal pakub film lahenduskäiku, mida on vaja rakendada kogu Läänemere ranniku ulatuses. Läänemere seisundi ja lahen­duste kohta on huvilistel või­malik leida palju materjale. Kõige üldisem ja olulisem on kirjas Läänemere strateegias, samuti on võimalik Lääneme­re uurimisel ja uudistel silma peal hoida veebilehe balticseanow.info kaudu.

Silvia Lotman, 
Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse ekspert
Lääne Elu (erileht) (08.09.2012)

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/