Väikesearvuliste piimakarjade kasvatajad plaanivad perioodil 2013−2020 investeerida erinevatesse objektidesse veidi enam kui 99 miljonit eurot, selgus põllumajandusministeeriumi tellitud uuringust „Väikesearvuliste piimakarjade arenguperspektiivid“.

Uuringu tulemuste põhjal on kõigi 577 väikesearvulise piimakarjakasvataja prognoositav investeeringute maht 2020. aastani veidi üle 99 miljoni euro. Erinevate objektide lõikes on investeeringute jagunemine kujutatud allolevas tabelis.

Loe artiklit edasi Äripäev.ee uudisveebist põllumeestele.