EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA
PRESSITEADE
8. november 2017

Kaubandusbarjääride kõrvaldamine on piimatoodete eduka ekspordi eeltingimus

Täna Rakveres toimuval Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja piimanduse
ekspordikonverentsil tõdeti, et Eestil on jätkuvalt head võimalused
piimatoodete ekspordiks, mis eeldab teatud määral ka riigi sekkumist ja tuge
nii turgudele juurdepääsu tagamisel kui riigi positiivse kuvandi
kujundamisel.

„Piimandus on Eesti majandusele olnud tähtis läbi aegade. Oleme võimelised
oma piimatoodangut suurendama, kuid põhjalikku analüüsi vajab, millistele
turgudele ja milliseid tooteid müüme,“ ütles ekspordiseminari avanud Eesti
Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron.

Saron rõhutas, et poliitilised muutused mõjutavad väga palju meie toodete
juurdepääsu erinevatele turgudele. Vaatamata sektori väiksusele oleme piima
eksportiv riik ja meil peavad olema samad võimalused eksportida kolmandate
riikide turgudele nagu meiega konkureerivate teiste riikide tööstustel.

„Praktiline elu näitab, et turud ei toimi kunagi päris ilma tõrgeteta,
mistõttu on vajalik asjalik poliitika nii põllumajanduse kui teistes
valdkondades, mis eksporti mõjutavad,“ lisas Eesti Maaülikooli Majandus- ja
sotsiaalinstituudi direktor Ants-Hannes Viira.

Tunnustatud piimaturu analüütik Christophe Lafougere prognoosis
konverentsil, et maailmaturul nõudlus piimatoodete, eelkõige juustu, koore
ja või järele Euroopa jaoks olulistel eksporditurgudel lähiaastatel kasvab.
Ta tõi esile nõudluse jätkuva kasvu Hiinas, kuid huvitavad turud on ka
Kagu-Aasia riikides nagu näiteks Vietnam, Filipiinid, Malaisia, Indoneesia
ja Tai. Kasv jätkub ka Jaapani ja Korea turgudel. Vajame tulevikus rohkem
piimarasva, mistõttu peaksid kokkuostjad põllumeestele andma ka selge
hinnasignaali rasvasema piima tootmiseks.

Lafougere hinnangul on Eesti jaoks suur võimalus meelitada praegu suures
koguses eksporditav toorpiim Leedu tööstustest tagasi ning anda sellele
piimale lisandväärtus Eestis. Kuigi piimatoodete nõudlus kasvab ka ELi
siseturul, on Euroopa ekspordipotentsiaali ärakasutamiseks oluline jätkata
vabakaubanduslepingute sõlmimisega kolmandate riikidega.

Euroopa Komisjoni esindaja Carlos Martin Ovilo viitas turuolukorda
analüüsides probleemile, et ELi keskmine lõssipulbri hind on praeguseks
langenud alla sekkumishinna. Ka või hind on rekordtasemetelt oluliselt
langenud, kuid püsib siiski kõrgel tasemel. ELi päritolu lõssipulbri hind on
vaatamata väga madalale tasemele ikkagi kallim kui meiega mitmetel turgudel
konkureerival USA päritolu pulbril.

Alates 9. novembrist leiab konverentsi ettekanded EPKK kodulehelt
<http://epkk.ee/uudised2/kutse-konverentsile-piimafoorum-2017/> .

Lisainfo: EPKK juhatuse liige Tiina Saron, tel 5131535,
<mailto:tiina.saron@epkk.ee > tiina.saron@epkk.ee