Avaldatud: 11. aprill 2016Kategooriad: Uudised

PRESSITEADE
Maaelu Edendamise Sihtasutus
11.04.2016, Tartu

Pindalatoetuse taotlejad võivad taas loota põllu- ja maamajanduse konsulentide abile ühtse pindalatoetuse taotlemisel läbi e-PRIA

Juba 2014. aastast alates pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid ja nõustajad ühtse pindalatoetuse taotlusvooru ajal Maaelu Edendamise Sihtasutuse korraldamisel ja koostöös PRIA-ga taotlejatele abi ja tuge e-PRIA kasutamisel. Projekt sai alguse PRIA initsiatiivil, kuna 2020 aastaks plaanitakse minna täielikult üle e-PRIA kaudu taotlemisele. Kahe aasta jooksul on juhendatud kliente erinevates küsimustes, sealhulgas kliendiks registreerimisel, põllumassiivide piiride muutmisel ja ka loomatoetuste taotlemisel. Tugiteenuse abil on kahe aasta jooksul läbi e-PRIA laekunud taotluste arv tõusnud 28,66 protsendilt 69,6 protsendini.

Käesoleva aasta aprilli algusest saab taas pöörduda oma maakonnas e-PRIA tugiteenust pakkuva konsulendi või nõustaja poole, kes juhendab tasuta e-PRIA kasutamist. Teenust pakutakse kõigile põllumajandustootjatele, põllumajandussaaduste töötlejatele ja turustajatele ning teistele maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele ja isikutele, kes soovivad oma taotlusi ja dokumente läbi e-PRIA esitada, kuid pole seda keskkonda varem kasutanud või on sellega varem ise hätta jäänud. Samuti saavad  teenust pakkuvate konsulentide ja nõustajate arvuteid oma taotluse täitmiseks ja esitamiseks kasutada need, kellel kodus puudub arvuti või internetiühendus. Taotlejaid juhendatakse erinevate e-PRIA teenuste osas, kuid eelisjärjekorras oodatakse juhendamisele kliente, kes soovivad taotleda pindalatoetust.

Eelnevatel aastatel juhendatud kliendid on kiitnud tugiteenust ning pidanud seda oluliseks, kuna tegev põllumees, kes igapäevaselt arvutit ja e-PRIA-t ei kasuta, tunneb end kord aastas taotlust esitades ebakindlalt ning aastaga on palju ununenud. Konsulendid tunnevad e-PRIA portaali, teavad nippe selle mugavamaks kasutamiseks ning on kursis erinevate pindalatoetust puudutavate nõuetega.

Kuidas saada e-PRIA juhendamist?
► Otsi oma maakonna juhendaja kontakt aadressilt:
www.pikk.ee > teenused ja tooted > e-PRIA kasutamise juhendamine
► Võta juhendajaga ühendust ja broneeri aeg.
► Võta juhendamisele minnes kaasa kehtiv ID-kaart ja selle paroolid, abiks on ka
maade katastritunnused ja eelmisel aastal esitatud pabertaotluse koopia.
► Mine juhendamisele ja esita taotlus läbi e-PRIA.

Konsulendid on nõu ja jõuga olemas ka Maamessil boksis nr C-35, astu läbi ja küsi nõu!

Juhendamine on tasuta! e-PRIA tugiteenust rahastatakse riigieelarvest. Tugiteenuse osutamist korraldab Maaeluministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Pressiteate koostas:
Katri Kuusk
arendusprojektide koordinaator
PIKK – Põllumajanduse informatsiooni ja konsultatsiooni keskus (endise nimega Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus)
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Tel 731 3650
katri.kuusk@nouandeteenistus.ee
www.pikk.ee, www.mes.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/