Avaldatud: 30. aprill 2015Kategooriad: Uudised

PRESSITEADE
Põllumajandusministeerium
30.04.2015

Põllumajanduslikku nõustamisteenust hakkab pakkuma Maaelu Edendamise Sihtasutus

Põllumajandusministeerium kuulutas Maaelu Edendamise Sihtasutuse põllu- ja maamajandusliku nõustamisteenuse osutaja hanke võitjaks. Sihtasutusega sõlmitakse leping aastateks 2015-2021 nõustamisteenuse osutamiseks kõigis Eesti maakondades.

„Et nõustamissüsteem oleks põllumajandustootjale abiks, on vaja tagada nii selle kättesaadavus kui ka kõrge kvaliteet. Kõige olulisem on, et põllumajandustootja saaks konsulendilt parima võimaliku nõu tootmise tõhustamiseks ja keskkonnasõbralikumaks muutmiseks – vajadusel teadlase või väliseksperdi abiga,“ ütles Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ning teaduse- ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.  „Uues maaelu arengukavas toetatakse nõustamist näiteks ka mentorluse vormis, kus tugiisikuks võib olla teine kogemustega põllumajandustootja.“

Nõustamise kättesaadavust aitab parandada muudatus rahastamissüsteemis – põllumajandustootjad ei  pea enam toetust tagantjärele taotlema. Tootja maksab nõuande eest vaid omaosaluse ning toetust taotleb PRIA-st teenuse osutaja. Nõustamise kvaliteedi tagamiseks peab nõustamisteenuse osutaja pidevalt tegelema arendustegevusega, nõustajate koolitamisega ning tegema koostööd teadus- ja arendusasutustega.

Omafinantseeringu suurus sõltub nõustamisteenusest:
1. Erialase nõustamisteenuse ostmisel (nt taimekasvatus, loomakasvatus, nõuetele vastavus, põllumajandussaaduste töötlemine, töötervishoid ja tööohutus jt) on omaosalus 10 % (st toetatakse 90% nõustamisteenuse maksumusest);
2.       Majandus- ja juhtimisalase nõustamisteenuse ostmisel on omaosalus 50%. Seejuures toetatakse ettevõtte äriplaani koostamise alast nõustamist üks kord maaelu arengukava programmperioodi jooksul tootja kohta;
3.      Mentorlusteenuse puhul omaosalust pole, st toetatakse 100% ulatuses kuni 25 tundi kalendriaastas (kuni 50 tunni ulatuses programmperioodil) tootja kohta.

Toetust ei anta erinevate toetuste taotluste koostamiseks ega raamatupidamisteenuse osutamiseks.

2015-2020 saavad põllumajandusega tegelevad ettevõtted või majapidamised erinevates valdkondades nõustamisteenust kasutada maksimaalselt 3000 euro eest aastas. Nõuandetoetust antakse kuni 1500 eurot ühe nõustamisteenuse kohta. Hanke võitja peab osutama vähemalt 1000 nõustamisteenust aastas ning vähemalt 1800 erinevale kliendile eelarveperioodi jooksul.

Põllu- ja maamajandusliku nõustamissüsteemi loomine on Euroopa Liidus kõigile liikmesriikidele kohustuslik. Uuel Eesti maaelu arengukava eelarveperioodil 2014–2020 tuli toetatavate nõustamisteenuste osutaja valida riigihankega. Hankes osales kolm pakkujat, kellest hindamiskriteeriumite alusel osutus võitjaks Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Otsust on võimalik vaidlustada 10 päeva jooksul. Kui otsust ei vaidlustata, sõlmitakse hanke võitjaga leping kogu maaelu arengukava eelarveperioodiks ning toetavat nõustamist on kõigil põllumajandustootjatel võimalik saada alates lepingu sõlmimisest. Eesti maaelu arengukavas 2014–2020 on nõustamisteenuste toetuseks kavandatud kokku 8,2 miljonit eurot.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Pressiteade: Põllu- ja maamajanduslikku nõu soovivad hakata pakkuma kolm organisatsiooni

Teate edastas:
Eva Lehtla
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel. 6256 255
press@agri.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/