Avaldatud: 28. august 2015Kategooriad: Uudised

Põllumajandusministeerium
PRESSITEADE
28.08.2015

Põllumeeste ja teadlaste koostööd toetatakse 8,4 miljoni euroga

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames määruse, millega said selgeks põllumajandus- ja toidusektori arenguks loodavate innovatsiooniklastrite toetuse tingimused. Kokku on põllumeeste ja teadlaste koostööks innovatsiooniklastri meetme raames arengukavas ettenähtud 8,4 miljonit eurot.

„Maaelu arengukava uus meede annab põllumeestele võimaluse üheskoos teadlastega töötada välja uusi tehnoloogiaid ja leida uusi lahendusi praeguses keerulises majandussituatsioonis toimuvate turumuutustega kohanemiseks,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Pikemas perspektiivis peab see aitama tõsta põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõimet ning ettevõtete ekspordivõimekust.“

Innovatsiooniklastri toetuse raames saab toetust taotleda klaster, mis tegutseb mittetulundusühingu vormis. Loodavad klastrid võimaldavad ettevõtjate, konsulentide, teadlaste koostöö pikaajalisemat strateegilist planeerimist ning ühiste innovatsiooniprojektide elluviimist. „Koostööl põhineva arendustegevuse ja innovatsiooni toetamine on maaelu arengukava üks prioriteete uuel perioodil,“ lisas Kruuse.

Maaeluminister Urmas Kruuse on 4. mail 2015. aastal kinnitanud klastrite tegevusvaldkonnad:
1. piima tootmine ja töötlemine;
2. liha tootmine ja töötlemine;
3. põllukultuuride tootmine ja töötlemine;
4. aiandussaaduste tootmine ja töötlemine;
5. mahepõllumajandussaaduste tootmine ja töötlemine.

Väljaspool prioriteetseid valdkondi esitatud klastritoetuse taotlusi hinnatakse rahaliste vahendite olemasolul.

Klastri liikmeteks peab olema vähemalt kümme põllumajandustootjat või põllumajandustoodete töötlejat ning lepingu alusel tuleb kaasata innovatsioonitegevuste elluviimiseks teadus- ja arendusasutust või arendustegevusega tegelevat eraettevõtet.

Innovatsiooniklastris osalejad peavad koostama kuni 48 kuuks tegevuskava, milles on kirjeldatud eesmärgid ning planeeritud tegevused. Toetust antakse katsete, toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate väljaarendamiseks, valdkonna- ja teostatavusuuringuteks ning tegevuskava rakendamisega seotud tegevuseks.

Kokku on Eesti maaelu arengukavas 2014–2020 alameetmele „Innovatsiooniklastri toetus“ ette nähtud 8,4 miljonit eurot, millest esimeseks taotlusvooruks 2015. aastal on planeeritud 4 miljonit eurot. Toetussumma ühe innovatsiooniklastri kohta ühes taotlusvoorus on kuni 800 000 eurot.

Innovatsiooniklastrite loomiseks saab tänavu toetust taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu 12.-16 oktoobrini.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Meetmemäärus avaldatakse Riigi Teatajas täna, 28. augustil.

Teate edastas:
Eva Lehtla
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel. 6256 255
press@agri.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/