Avaldatud: 26. märts 2015Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE
Tartu, 26. märts 2015

Põllumajandusettevõtjad taotlevad investeeringutoetusteks 91 miljonit eurot

736 põllumajandusettevõtjat soovivad ettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks teha 233 miljoni euro eest investeeringuid ning taotlevad selleks PRIA vahendusel ligi 91 miljonit eurot toetust.

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.  Toetust said taotleda äriühingud ja FIEd, kelle põllumajanduslik müügitulu on olnud suurem kui 14 000 eurot aastas. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta sõltub planeeritud tegevustest, kokku võib taotleja programmperioodi jooksul saada kuni 500 000 eurot.

Esimene taotlusvoor toimus 27. veebruarist 12. märtsini. „Tulemused on PRIA jaoks üllatavad, sest varasemalt on tootjad ja nende organisatsioonid kahelnud, kas keeruliste majandustingimuste tõttu üldse investeeringuid ette võetakse ja toetust taotlema tullakse,“ tõdes peadirektori asetäitja Jaanus Hämmal. „Suur huvi investeeringutoetuse vastu näitab siiski, et ettevõtjad mõtlevad ka rasketel aegadel tootmise intensiivistamisele ja kaasajastamisele. Planeeritud investeeringute suur maht ja toetusteks taotletud summa näitab selget soovi tootmisega jätkata.“

Praeguseks kinnitatud eelarve kohaselt on selle taotlusvooru toetusi võimalik määrata 27 mln euro ulatuses. Detsembrikuusse on planeeritud veel üks sama meetme taotlusvoor, mille eelarve on 30 mln eurot.

Toetust saab kasutada põllumajandusliku otstarbega ehitiste ja rajatiste jaoks, sinna paiksete seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks;  investeeringuteks bioenergia tootmisse; marja- ja puuviljaistandike rajamiseks, mesinduse ja seenekasvatuse inventari soetamiseks. Määruses sätestatud tingimustel saab toetust ka liikuva põllumajandustehnika soetamiseks ning mahepõllumajandustootja puhul on toetatav kasutatud tehnika soetamine.

Kõige rohkem küsitakse toetust mobiilse masina või seadme ostuks (675 juhul summas 25,4 mln eurot, sellest 5,4 mln eurot 168 traktori jaoks). Statsionaarsete seadmete jaoks sooviti 175 juhul toetust kokku 15,8 mln eurot. 55 taotlejat soovivad loomakasvatushooneid ehitada, 47 neid rekonstrueerida.  67 taotlejat kavandavad ehitada sõnnikuhoidla, 33 muu tootmishoone, 29 ettevõtjat tahavad ehitada silo- või söödahoidla, 27 osta istikuid marja- ja puuviljaaedadesse jne.
Taotlusi laekus kõikidest maakondadest, kõige arvukamalt  Tartumaal asuvate objektide jaoks (90 taotlust summas 13 mln eurot). Kõige vähem taotlusi esitati Hiiumaal (8, summas 0,2 mln eurot).

Taotluste menetlemise käigus tuleb PRIAl kõiki taotlusi määruses sätestatud kriteeriumide järgi hinnata ning koostada paremusjärjestus. Kuivõrd tootjate tegevusvaldkonnad on väga erinevad, toimub hindamine eraldi neljas grupis ning iga valdkonna toetuste jaoks on määratud oma eelarve:
• piimatootmine  – 114 taotlust summas 25,7 mln eurot, eelarve on 8,1 mln eurot;
• loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) -127 taotlust summas 17,1 mln, eelarve 6,75 mln eurot;
• teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 394 taotlust summas 41 mln, eelarve  6,75 mln eurot;
• muude põllumajandussaaduste tootmine, sh mesindus – 101 taotlust summas 7 mln, eelarve 5,4 mln eurot.
PRIA kontrollib esitatud taotlusi ja andmeid ning vajadusel teeb taotlejate juures ka kohapealseid kontrolle. Toetuste määramise või taotluste rahuldamata jätmise kohta valmivad otsused 120 tööpäeva jooksul, hiljemalt 3. septembril. Määratud toetused makstakse välja investeeringu elluviimist tõendavate kuludokumentide põhjal.

Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse kohta saab rohkem infot PRIA kodulehelt.
Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille kaudu toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus MAK keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Pressiteate koostas

Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
tel  7371 215; 5533 739
e-post  maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/