Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Best4Soil töötuba

18. veebr. 2022 10:00 - 12:00

Tasuta töötuba põllumeestele

Muld on meie kui põllumeeste jaoks kõige olulisem ressurss. Mida tervem on meie muld, seda suuremat saaki me saame. See tähendab suuremat tootlust, vähem kadusid, vähem sisendeid, väiksemaid kulusid. Tõeline edutegur.

Best4Soiliga loome üleeuroopalist võrgustikku, ühendades omavahel kasvatajaid, nõustajaid, õpetajad ja teadlased. See võrk edendab rakendusvalmis 4 parimat meetodit (kompost, haljasväetis, mulla anaeroobne desinfitseerimine, (bio)solarisatsioon). Best4Soil võrgustiku peamine eesmärk on säilitada, parandada või taastada mullatervist Euroopas. Pakume avatud juurdepääsuga andmebaase infoga köögivilja-, põllu- ja katmikkultuure mõjutavate patogeenide ja nematoodide kohta, aitamaks spetsialistidel luua sobivaid külvikordasid ja uuenduslikke tõrjestrateegiaid.

Töötoas tutvustan Best4Soil projektiga kogutud materjale. Töötoa teises pooles õpime kasutama patogeenide ja nematoodide andmebaase lähtuvalt meie külvikorrast.

Osalejatel on võimalus esitada küsimusi. Eesmärk on ühises ruumis info vahetamine ja erinevate praktiliste meetodite tundmaõppimine, mida saab seejärel rakendada ka oma ettevõttes.

Töötoast maksimaalse kasu saamiseks oleks hea andmebaasi kasutamist ise kaasa tehes.

 

Registreeru kohe!

https://forms.gle/ULorD8sF4D9jx4Ug7

Toimub Zoomis, link saadetakse enne koolituse algust meilile.

 

Best4Soil Eesti koordinaator

Eva Tuusis

evatuusis@gmail.com

5344 9088

 

 

Best4Soili on rahastatud Euroopa Liidu programmist Horisont 2020 koordineerimis- ja tugimeetmena GA nr 81769696 all.