Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus veebis: Riskide mõjus juhtimine

18. veebr. 2022 09:30 - 16:30

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: TJO Konsultatsioonid OÜ

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ning olulisematest ja praktikas enimkasutatavatest riskihindamise meetoditest, samuti tutvustada ISO 31000 ja ISO 31010 standardite sisu.

Koolitus on suunatud organisatsioonide esindajatele, kes soovivad riskijuhtimisele süsteemselt läheneda ja otsivad sobivat lahendust.

Õpiväljundid. Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade:

  • riskijuhtimise põhimõtetest ja raamstruktuuri mudelist;
  • ISO 31000 ja ISO 31010 standardite sisust;
  • riskijuhtimise enimkasutatavatest meetoditest;
  • riskijuhtimise seostest erinevate standarditega.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA).

Koolituse sihtrühm on ettevõtete esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) järgnevates valdkondades:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

 

Täpsem info, päevakava ja registreerumine https://toiduteave.ee/taienduskoolitus-18-02-2022-veebis-riskide-mojus-juhtimine/

MAK_logo