Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

EPKK infopäev „Veekaitse kohustused ja vajadused“

21. dets. 2021 10:00 - 15:00

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja infopäev

„Veekaitse kohustused ja vajadused“

Aeg: 21. detsember 2021

Koht: Veebikeskkond Zoom

 

PÄEVAKAVA

Sissejuhatus
10:05-10:30 Veekvaliteedi ja põllumajanduse vahelised seosed – miks on vaja sekkuda? – Keskkonnaministeerium, Ann Riisenberg

I osa
10:30-11:00 NTA pinnaveekogumite seisund  KeskkonnaametMilvi Aun
11:00-11:40 NTA põhjaveekvaliteedi seire – nitraadid ja pestitsiidide jäägid – Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Ülle Leisk
11:40-12:30 PMK mulla- ja veeseired – Põllumajandusuuringute Keskus, Evelin Pihlap

12:30-13:00 Lõunapaus

II osa
13:00-13:30 Toitainete liikumine mullas, toitainete bilanss – Eesti Maaülikool, Alar Astover
13:30-14:00 Mullasensorid toitainete liikumise analüüsiks – Paul-Tech, Teet Liiv

14:00-14:15 Sirutuspaus

III osa
14:15-15:00 Veekaitsemeetmed põllumajanduses – agronoomi vaade – MES, Eva Tuusis
15:00-15:30 ÜPP planeeritud sekkumised – Maaeluministeerium, Eike Lepmets

 

Infopäevad on osalejatele tasuta ja lähevad arvesse piirkondliku veekaitsetoetuse kohustusliku koolitusena.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – 50 86 664 või maire@epkk.ee

MAK_logo