Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Esmatasandi juhtimise koolitus 16. märtsil (eestikeelne grupp)

16. märts 2021

Toimumise aeg: T 16. märts (eestikeelne grupp)

Toimumise koht: Zoom või MS Teams virtuaalkanal

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: DVSP Consulting OŰ

Infopäeva pikkus: 8 akadeemilist tundi

Osalustasu: kõigile TASUTA, kuid kohtade arv on piiratud 15 osalejaga.

Koolitusest võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 77 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Arvestades meid ümbritsevat keskkonda seoses koroonaviiruse levikuga ning Terviseameti soovitustega, oleme koolitusi läbi viimas ainult virtuaalsena s.t. ilma osalejateta saalis.

NB! Palume kindlustada, et igal osalejal on oma arvuti ja veebikaamera. Palume vältida olukorda, kus
mitu osalejat kasutavad ühte arvutit ja kaamerat.

Palume registreerumisel kindlasti arvestada esmatasandi juhtimiskoolituse toimumise päeval virtuaalse sisselogimise ja osalemisega.

Vahetult enne 16. märtsi juhtimiskoolituste toimumist saadame registreerunutele juhtimiskoolitusel osalemiseks veebilingi e-mailile.

 

Registreerimine on võimalik SIIT lingilt

Osalemine üritusel on TASUTA, aga kohtade arv on piiratud!

 

Koolituse ajakava
Koolituspäev
Aeg: 16. märts 2021 (eesti keeles)
Koht: Zoom või MS Teams virtuaalkanal

9.00 – 10.30 Sissejuhatus. Juhtimise ja eestvedamise olemus
10.30 – 10.45 Paus 15 min
10.45 – 12.30 Juhtimise ja eestvedamise olemus. Juhi hoiakud ja väärtused
12.30 – 13.30 Lõuna 60 min
13.30 – 15.00 Tööülesande andmine, delegeerimine
15.00 – 15.15 Paus 15 min
15.15 – 16.30 Tagasiside andmine ja vastuvõtmine. Koolituse kokkuvõte
16.30 Koolituse lõpp. Isiklik tegevusplaan. Tunnistused.

Koolitus aitab osalejatel:
• arvestada, kuidas vältida tüüpilisi vigu, mida tehakse juhiks saades
• teadvustada erinevaid juhi funktsioone nii protsesside kui ka inimeste juhtimisel
• mõista – kuidas ja miks on muutunud juhtimisstiilid viimaste aastakümnete jooksul
• aru saada, milles seisneb juhtimise ja eesvedamise erinevus ning kuidas on eestvedamise
erinevad komponendid seotud suurema töötajate motivatsiooni ja tootlikkusega

näha liidri hoiakute ja väärtuste mõju organisatsioonikultuurile ja üksuse töömeeleolule
• näha erinevaid juhi võimu allikaid ja hinnata enda tugevusi ning arenguvajadusi nende
kasutamisel
• osata vältida ala- ja ülekehtestamist oma kolleegidega suheldes ning hoida kinni juhile kohasest
suhtlemisstandardist
• osata anda korrektselt tööülesandeid
• mõista, milline tähtsus on tulemuslikul tagasisidel juhi töös
• teadvustada olulised tagasiside andmise põhimõtted
• osata kasutada selge ja struktureeritud tagasiside mudelit
• osata tagasisidet vastu võtta

 

  Teemad                                                                              Kuidas teemat käsitleme
Sissejuhatus 
•         Koolitaja tutvustus, programm, eesmärgid, kasutatav metoodika, reeglid, ajakava

•         Osalejate ootused ja arengueesmärgid

 • Kas juhina sünnitakse või saab juhtimist ka õppida?
 • Kuidas toimub juhtimise õppimine, milline on peamine õppemeetod ja kuidas seda koolitusel rakendada?
Lühiülevaade koolitajalt

Osalejate tutvustus metafoorikaartidega

Arutelu

Arutelu – milline on peamine juhi oskuste omandamise meetod ja kuidas sellega arvestada koolituse käigus?

Juhtimise ja eestvedamise olemus
 • Juhi funktsioonid ja tuumkompetentsid tänapäevases organisatsioonis

•         Millised on tänapäeva edukad juhid? Erinevad juhtimisstiilid.

•         Juhi peamised edutegurid meie organisatsioonis

 • Juhi (liidri) võimu allikad (struktuuri, teadmiste, moraali ja karisma võim).

•         Töötajate erinevad vajadused ning nendega arvestamise seos töötajate produktiivsusega. Millisel tasemel räägime juhtimisest ja millal eestvedamisest?

Grupitöö: „Millised on peamised juhi funktsioonid? Millistena soovite näha oma töötajaid, et oleksite juhina edukad?“

Arutelu

Koolitaja lühiloeng

Arutelu: „Milles seisneb juhi karisma võim?“

Koolitaja lühiloeng

 

Juhi hoiakud ja väärtused
•         Juht organisatsiooni väärtuste kandjana. Organisatsiooniliste väärtuste kasutamine igapäevastes juhtimissituatsioonide lahendamisel.

•         Juhi töös esinevad dilemmad:

•         meeskonna huvid vs. organisatsiooni vajadused;

•         spetsialisti rollid vs juhi rollid;

•         head sõbrasuhted vs distsipliin ja tulemused

•         Probleemikesksus vs. lahendusekesksus.

Koolitaja lühiloeng

 

 

Grupitöö: juhi töös esinevate dilemmade näited ja nende lahendamise võimalused

 

Koolitaja lühiloeng, olukordade näited

Tööülesande andmine, delegeerimine
•         Peamised põhjused, miks juhid ei delegeeri piisavalt

•         Tööülesande andmise põhimõtted ja tüüpvead

•         Tööülesande andmise 6 sammu

•         Mida peab, võib ja mida ei või delegeerida?

Koolitaja lühiloeng

 

Videonäide

Rollimäng

Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
 • Tagasiside andmise ja vastuvõtmise olulisus
 • Tagasisidet soodustavad ja takistavad tegurid
 • Tagasiside andmise üldised põhimõtted (probleemi ja isiku eraldamine, konkreetsus, sagedus, ajalised piirangud, negatiivse tagasiside maht jm)
 • Tagasiside andmise mudel
 • Tagasiside vastuvõtmise mudel. Juhi hoiakud tagasiside vastuvõtmisel ja tüüpilised vead, mis takistavad olulise info saamist oma kaastöötajatelt.
Koolitaja lühiloeng  ja arutelu

Grupitöö: tagasisidet soodustavad ja takistavad tegurid

Koolitaja lühiloeng ja näited

Paaristöö: tagasiside andmine

Paaristöö: tagasiside vastuvõtmine

Kokkuvõte, isiklike arenguplaanide sõnastamine   

 

KOOLITAJA

 

DMITRI VOLOV

Konsultant

dmitri@dvsp.ee

+372 5104 856

Dmitri Volov on konsultant-koolitaja ning DVSP Consulting asutaja 2005. aastal. Dmitri on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1996. aastal raha ja panganduse ning turunduse erialadel. 2013. aasta sügisest jätkub Dmitri haridustee Tallinna Ülikooli andragoogika eriala magistriprogrammis. Dmitri on töötanud erinevates pankades peamiselt korporatiivpanganduse valdkondades. Lisaks finantssektorile on Dmitri töötanud ka erinevates tööstusettevõtetes müügi- ja turundusdirektori ning ärijuhi ametikohtadel.

Dmitri Volov teeb koostööd erinevate Eesti koolitus- ja konsultatsioonifirmadega nagu DVSP Consulting, Invicta, EBS ja Brightminds.   Dmitri Volov’il on erinevad rahvusvahelised koolitaja sertifikaadid – DiSC konsultandi sertifikaat, väljastaja Inscape Publishing,   Persona konsultandi sertifikaat, väljastaja Persona Global. Antud sertifikaadid võimaldavad kasutada nii koolitustel kui ka konsultatsioonitegevuses  rahvusvahelisi arendusinstrumente (käitumisprofiilid, kompetentsianalüüsid ja organisatsiooniuuringud).  Dmitri Volov viib läbi koolitusi nii eesti, inglise kui vene keeles. Dmitri Volov sai 2008. a. Inscape koolitusfirma “Aasta Koolitaja” tiitli.

Alates 2012. aastast on Dmitri Volov alustanud koostööd ka maailma 20 parima koolitusfirma hulka arvatud Inglismaa koolituskontserni Hemsley Fraser’iga, viies läbi rahvusvahelisi koolitusprojekte. Dmitri Volov on 2014.a. sertifitseeritud coach (AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching).

 

REFERENTSID

Dmitri Volov on viimaste aastate jooksul läbi viinud juhtide arendusprogramme, meeskonnatöö  ja isikliku efektiivsusega seotud koolitusi ligikaudu 160 koolituspäeva aastas. Allpool toome välja vaid lühikese nimekirja Dmitri poolt läbiviidud koolitustest:

 • Ericsson Eesti, juhtide arendusprogrammid ja meeskonnatöö koolitused
 • Makroflex Eesti, juhtide arendusprogrammid ja ITP meeskonnatöö koolitused
 • Flexa Eesti, juhtide arendusprogrammid, coaching ja meeskonnatöö koolitused
 • Eesti Energia Tehnoloogiatööstus, juhtide arendusprogramm, muutuste juhtimine
 • ABB, juhtimiskoolituste,  arenguvestluste koolituste ja koolitaja koolituste läbiviimine
 • Rakvere Lihakombinaat ja Rigas Miesnieks, müügi- ja läbirääkimisoskuste arendusprogramm
 • Saku Õlletehas, müügioskuste koolitused
 • Toyota Baltic, aja juhtimine
 • Selver, projektijuhtimise arenguprogramm

Ettevõttele kuulub Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number 220424.

Infopäeva kava leiate manusest.

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel programmi muudatusi.

 

Infoꓽ liina@toiduliit.ee, tel. 6484978.

MAK_logo