Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Lüpsilehmade poegimiseelne ja -järgne tervishoid”

25. apr. 2013

Läänemaa

Haapsalu, Päeva Villa (aadress: Lai tn 7, Haapsalu)

Läänemaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva

LÜPSILEHMADE POEGIMISEELNE JA -JÄRGNE TERVISHOID

Sihtrühm:  põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad
füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd


Toimumisaeg ja -koht                    
25.04.2013 (neljapäev), Päeva Villa, aadress: Lai tn 7, Haapsalu

Teemad

– Piimatoodang ja lüpsilehmade fertiilsus
– Kinnisperiood
– Vatsa funktsiooni paremustamine
– Toitumuslikud faktorid
– Kinnisperioodist sõltuvad haigestumised ja nende vältimine
– Mäletsejate ketoos
– Poegimishalvatus
– Vastpoeginud lehma 100 päeva programm       

Õppejõud   
Kalle Kask, dr (vet), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent


Ajakava
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 kohvipaus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 paus
13.45 – 15.15 õppetöö
 
Kursus on sihtrühmale tasuta

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174
või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe
aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis/ 

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.