Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev veebis: Toidu jälgitavus

31. aug. 2022 10:00 - 13:00

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas 31.08.2022  veebiinfopäeva, kus räägiti toidu jälgitavuse tagamisest.

JAOTUSMATERJALID LEIATE SIIT https://toiduteave.ee/infopaev-31-08-2022-veebis-toidu-jalgitavus/

Toiduohutuse üks üldpõhimõtetest on jälgitavus – toidukäitlejad peavad suutma kiiresti välja selgitada toodete tarnijad ja saajad. Igas käitlemisahela etapis kehtib põhimõte „üks samm tagasi ja üks samm edasi“. Toidu jälgitavuse nõuded kohalduvad kõigile toidukäitlejatele toidu tootmisest kuni selle hoiustamise, transpordi, müügi või lõpptarbijale tarnimiseni. Et jälgitavuse süsteem toimiks tõhusalt, on oluline määratleda ja kirjeldada, milliseid andmeid hallatakse ning kuidas seda tehakse. Teatud andmete haldamine on kohustuslik, mõnel juhul põhineb see aga heal taval.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Infopäeva päevakava*

9:50 – 10:00       Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:40     Toidu jälgitavus ja toiduohutus

Katrin Kempi Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

10:40 – 11:10     Jälgitavuse tagamise olulisusest RASFF teadete põhjal

Elle Männisalu Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA)  peaspetsialist (EL-i sisese loomse toidu sisse- ja väljaveo järelevalve; RASFF)

11:10 – 11:40     PTA  järelevalve tulemustest loomse toidu jälgitavuse näitel

Margot Paavel PTA peaspetsialist (toiduga kokkupuutuvad materjalid ja hulgilaod)

11:40 – 12:15     LÕUNAPAUS

12:15 – 12:45     Praktiline näide toidukäitlejalt

Evelin Edro Orkla Eesti kvaliteedijuht    

12:45 – 13:00     Päeva kokkuvõte           

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

 

REGISTREERUMINE: https://toiduteave.ee/infopaev-31-08-2022-veebis-toidu-jalgitavus/

MAK_logo