Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Inimeste ja organisatsiooni juhtimine

Raha ja finantside juhtimine

4. okt. 2023 10:00 - 16:00

Tasuta

Maaelu Teadmuskeskus korraldab koostöös Ivar Raviga koolitused inimeste ja organisatsiooni juhtimisest

Koolituste eesmärgiks on pakkuda põllumajandustootjatele tuge juhi töö olemuse süsteemsel mõtestamisel. Koolitusel vaadeldakse nii juhi isikust tulenevaid oskuseid, kui ka organisatsiooni toimimise mõtlemist.
Täiendkoolituse 2 päeva moodustab kokku ühe õppetsükli juhtimise terviku mõistmiseks (mõlemale päevale tuleb registreeruda!).

Koolituse ajad ning registreermine:

  • 6. september – täienduskoolitus – Inimeste juhtimine – eesmärgistamine (1. päev)
  • 4. oktoober – täienduskoolitus – Raha ja finantside juhtimine (2. päev) – registreerumine kuni 29. september või kohtade täitumiseni ⇓

Koolitaja: Ivar Raav. https://ivarraav.com/ Koolitaja, mentor ja konsultant, organisatsioonikäitumise magister ja matemaatik.

4. oktoobril on kaaskoolitajaks Janeli Uibu, kes on Agrone OÜ pearaamatupidaja.
Janeli jagab oma kogemusi Agrone näitel ning räägib oma olulisimatest põhimõtetest tegeledes raha ja finantside juhtimisega taimekasvatuse, loomakasvatuse, tootmise, metsanduse ja kinnisvara valdkonnas. Janeliga koos õpime kasutama tööriistu ja meetodeid, mis toetavad ettevõtte finantside jätkusuutlikku ning ettevaatavat juhtimist.

Toimumiskoht: Paide, Ajakeskus Wittenstein

Aja- ja päevakava:

10:00-11:30 Finantsjuhtimise olulisemad põhimõtted

11:45-13:15 Tööriistad jätkusuutliku finantsjuhtimise tagamiseks

14:00-15:30 Osaleja praktiline tööriistade rakendamine enda ettevõtte näitel koos koolitajate reflektsiooniga koolituspäeva raames

 

Õpiväljundid:

  • Osaleja oskab nimetada ettevõtte finantssuutlikkuseks vajalikke komponente
  • Osaleja oskab kasutada vähemalt 1 tööriista oma ettevõtte finantside juhtimiseks

Tulenevalt grupis esile kerkivatest teemadest võib tulla päeva sees vajadus teemade fookust ja käsitluse sügavust muuta. Mõlemad koolituspäevad on 6 akadeemilist (auditoorset) tundi.

Koolituse kohtade arv on piiratud!
Külastuste sihtgrupiks on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mitte-põllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevad isikud või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad. Sihtgruppi mittekuuluvad ei pruugi osalema pääseda.

Lisainfot külastuse kohta on võimalik küsida e-posti aadressil hanna.tamsalu@metk.agri.ee, 5201078

 

Täienduskoolitused on osalejatele tasuta. Tegevust toetab  Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)
MAK 2014-2020 „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“.

MAK_logo