Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Innovatsioonimeetodite koolitus

8. aprill 10:00 - 9. aprill 17:00

Sündmuste seeria Sündmuste seeria (See All)
Tasuta
Aprillis 2024 toimub kolmepäevane koolitus innovatsiooni toetavast võrgustumisest ja meetoditest.
Täienduskoolitus on suunatud innovatsiooniprojektide läbiviijatele ja nõustajatele.

Koolituse eesmärgiks on:

 • selgitada innovatsiooniprotsesside teaduslikke aspekte;
 • tutvustada vahendeid, mis aitavad ergutada innovatsiooni teket, edendada võrgustikke ja säilitada võrgustikusisest energiat;
 • saada kogemus nimetatud vahendite kasutamisest;
 • mõtestada lahti töövahendite väärtused ja praegustes praktikates domineerivad väärtused;
 • saada teada, milline on innovatsioonivõrgustikke soodustav keskkond.

 

Aeg: 8.-9. aprill ja 29. aprill 
Kokku 3 päeva, eeldatud on osavõtt kõikidest päevadest

Koht: Nelijärve Puhkekeskus

Registreerumine koolitusele (kuni 4. aprill 2024 kell 16.00) lehe allservas ⇓

Ajakava kõikidel päevadel:

 • 10.00-13.00 koolitus (vahepeal 1 kohvipaus)
 • 13-00-14.00 maitsev lõunasöök
 • 14.00-17.00 koolitus (vahepeal 1 kohvipaus)

Koolituse temaatika käsitleb eelkõige innovatsiooniprotsessidest arusaamist:

 • mis on innovatsioon, erinevad vormid, arenguetapid;
 • osalejad ja nende rollid innovatsiooniprotsessis, loometegevuse põhimõtted;
 • nõustaja roll innovatsioonitöörühma juhtimisel ja korraldamisel;
 • võrgustiku ja osaliste analüüsi töövahendid, protsessi hindamise töövahendid.

Õpiväljundid: innovatsioonimeetodite koolituse läbinu:

 • teab innovatsiooniprotsesside etappe, oskab kirjeldada nõustaja rolli innovatsiooni elluviimisel;
 • teab ja tunneb innovatsiooniprotsesside mustreid, oskab neid seirata ja ergutada võrgustiku energia hoidmisel;
 • oskab kasutada tööriistu ja meetodeid innovatsiooni ideede pakkumisel ning lahenduste väljatöötamisel.

Koolituse aluseks on Hollandis väljatöötatud metoodilised materjald:

 

Koolituse korraldaja: Maaelu Teadmuskeskus
Koolitajad Hanna Tamsalu  ja Leho Verk (METK võrgustiku osakond).

Koolitusel osalejatele pakutakse  6 kuu jooksul täiendavat konsultatisooni innovatsiooniprotsesside läbiarutamiseks koolitajate poolt.

Koolitus on üks CECRA koolitusprogrammi moodulitest (M16), toimub projekti i2connect tellimusel, on üks osa Eesti teadmussiirde ja innovatsioonisüsteemi (AKIS) rakendamisest

i2connect - Interactive Innovation