Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejad”

4. juuni 2020

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool korraldab koolituse Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejad PIP loomakasvatusprogrammi raames.
Koolitus toimub 4.juunil algusega kell 10:00 kuni  17.00. Koolitus toimub Müüri 4, Olustvere, Põhja- Sakala vald, Viljandi mk.

Ajakava

9.45 –   10.00 kogunemine, registreerimine.

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 11:40 paus

11.40 – 12.45 õppetöö

12.45 – 13.30 lõuna

13.30 – 17.00 praktiline õpe karjamaal (sobiv riietus, jalanõud)

Lektor: Katrin Tähepõld, loomaarst ja  lambakavatuskonsulent MES .

Õppe sisu: Osalejad saavad ülevaate heaolu halvenemist põhjustavatest riskifaktoritest karjamaal; ilmastik ja varjumise võimalused, joogikohad, karjamaa seisund jm tegurid mis soodustavad haigestumisi karjatamisperioodil. Selgitatakse kuidas läbi põhikarja geneetilise valiku ja aretusega tagada produktiivsemad ja parema tervisega järglased.

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Sihtgrupp: Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

Registreerimise tähtaeg kuni 01.juuni. Koolitus toimub kui grupp komplekteerub ( osalejaid peab olema vähemalt 10), registreerunuid teavitatakse.
Registreeri siin: https://docs.google.com/forms/d/16lez03L_Rky7Ywca2UpdIJsnmao3EUnuU7WTRt0sL10/

Info 513 6242

Õppekava _Põllumajandusloomade heaolu väikemäletsejad_04_06_20

Õppematerjalide link https://olustveretmk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/koolitus_olustvere_edu_ee/EvjiNwnrwzZJuzx90Qida8kBC83ZW9f_RbbkVQdmD2Rf7g?e=rOSpgy

Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest ja on kõigile osalejatele tasuta.

 

MAK_logo