Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Maheviljeluse põllupäev

10. juuli 2012

Jõgevamaa

Jõgeva SAI põllud, Jõgeva alevik, Jõgevamaa

Jõgevamaa

Jõgeva Sordiaretuse Instituut
Maheviljeluse põllupäev
10.juuli 2012
Jõgeva SAI põllud, Jõgeva alevik, Jõgevamaa


10.00 – 10.30 Kogunemine ja registreerimine

10.30 – 10.55 Köögiviljade mahekatse.  – Ingrid Bender

10.55 – 11.20 Talirüps maheviljeluses  – Lea Narits

11.20 – 11.45 Talirukki uued aretised maheviljeluses  – Ilme Tupits

11.45 – 12.10 Talinisu sordid ja uued aretised mahetingimustes. –  Reine Koppel

12.10 – 12.35 Suvinisu maheviljeluse alternatiivid väetamisel ja puhtimisel– Anne Ingver

12.35 – 13.00 Oder maheviljeluse alternatiivid väetamisel ja puhtimisel. Uued odrasordid maheviljeluses –  Ülle Tamm

13.00 – 13.25 Kaera uued sordid maheviljeluses – Ilmar Tamm

13.25 – 13.50 Liblikõielised mahekülvikordades – Sirje Tamm

13.50 – 14.15 Vahekultuurid kui üks oluline võti mulla elustamisel. Maheotsekülv – Margus Ess

14.15 – 14.40 Miniharimine ja otsekülv maheviljeluses kui alternatiiv künnile ja umbrohtude kontrollimiseks – Tõnis Sareal

14.40 – 15.00 Mahetootjale mõeldud ökokultivaator Kvick-Finn juurumbrohtude tõrjumiseks – Sander Sarap

15.00 Lõuna

VAJALIK EELREGISTREERIMINE: 7766901, jogeva@jpbi.ee  VÕI www.sordiaretus.ee  lehel.