Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Mesinik-ettevõtja õppereis. Projekt „Ettevõtlik mesinik omandamas kogemusi mesindusettevõtjaid külastades“

15. apr. 2019 - 17. apr. 2019

Mesinik ettevõtjatele õppereis.

Projekt „Ettevõtlik mesinik omandamas kogemusi mesindusettevõtjaid külastades“

Toimumisaeg: 15.-17.aprill 2019

Toimumiskoht: 4 mesilat Eestis ja 2 mesilat + mesinduspood Lätis. Sõit algab ja lõpeb Viljandist.

Sihtrühm: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

 

Õppereisi kulud on kaetud Teadmussiirde ja teavituse toetusega (MAK 2014-2020 meede 1)  ja õppereis on osalejatele tasuta.

Korraldaja: MTÜ Alustame Algusest

Rohkem infot kodulehel: http://www.alustamealgusest.ee/mesilaspere-reisid

Telefon: 5029006  (Marianne Rosenfeld)

E-kiri: mesilaspere@gmail.com

MAK_logo