Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajanduse kestlikkus ja reaalaja majandusele üleminek finantsjuhtimise vaatest

27. september 10:00 - 17:00

tasuta

Euroopa ettevõtete ees seisavad uued väljakutsed seoses Euroopa Rohelise kokkuleppe eesmärkide täitmisega. Järjest on jõustumas erinevad regulatsioonid, mille eesmärgiks on panna ettevõtteid süsteemselt juhtima ja avalikustama enda äritegevuse ESG ehk keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisalaseid mõjusid.

Kestlikkusaruandluse kohustus puudutab küll eelkõige suurettevõtteid, kuid kogu lähenemise väärtusahela põhise vastutuse loogika tõttu hakkab see mõjutama väga paljusid turu osapooli, sh väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE-d ).

Lisaks on ka finantsasutustel  kohustus raporteerida ja avalikustada enda investeeringute kestlikkuse infot ja riske, mistõttu hakkavad ka nemad enda klientidelt üha aktiivsemalt küsima küsimusi samal teemal. Seega seisab ka põllumajandusettevõtete ees väljakutse olla uueks olukorraks võimalikult hästi valmis, et muutused ei kahjustaks nende konkurentsivõimet (ebasoodne olukord laenu saamisel või toodangu turustamisel). Kestlikkuse juhtimine eeldab esmalt enda tegevusvaldkonna vaatest oluliste mõjude teadvustamist, nende mõõtmist, riskide ja võimaluste tuvastamist. Kõige selle keskmes on andmed – on oluline teada, millised uusi andmed ja mis kujul võib olla tulevikus vajalik koguda, millised andmed on olemas digiraamatupidamises ja muudes ettevõtte andmesüsteemides (tootmistarkvarad, põlluraamatud jmt) ning kuidas neid andmeid sujuvamalt hallata.

Koolitus aitab põllumajandusettevõtete töötajatel muutusteks paremini valmis olla – st milliseid analüüse on vaja läbi viia, milliseid andmeid selleks tuleb koguda ja kuidas enda andmehaldust saaks sujuvamalt korraldada. Koolitus toetab digiraamatupidamise teadmisi, juhtimisarvestuse ja ärianalüütika oskusi, aitab ettevõtetel mõista IKT potentsiaali ning finantstarkvara ühildamise võimalusi tootmisprotsesside tarkvaraga. Kokkuvõttes toetab see põllumajandus¬ettevõtete konkurentsivõimet.

 

Koolituse sihtrühm:

  •  Põllumajandusettevõtete juhid, raamatupidajad ja spetsialistid, kes töötavad põllumajandusettevõttes.
  •  Samuti on koolitusele oodatud EMÜ töötajad.
  •  Koolituse sihtrühma ei kuulu EMÜ tasemeõppe üliõpilased.

 

Koolituse toimumise kuupäevad on: 27. september, 4. oktoober ja 11. oktoober 2024.
Õppetöö toimub kõigil koolituspäevadel kell 10.00-17.00.
(Lisainfo parkimisest, bussi/rongiga tulemisest ja majutumisest)

 

Koolitusel osalemiseks on vajalik: 

  •  kuulumine sihtrühma;
  •  õigeaegne registreerumine koolitusele;
  •  tähtajaks esitatud motivatsioonikiri;
  •  piisav aeg ja valmisolek osaleda ettenähtud koolituspäevadel sh koolitus lõpetada.

 

Täpsem info ja registreerumine SIIT

 

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2024. aastaks tellimuse raames ning tegevust rahastatakse taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust “Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks”.
Koolitus on sihtrühma kuuluvale ja koolituse lõpetamise nõuded täitnud õppijale tasuta.

Koolituse koordinaator:

Karin Kiss
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3275
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
karin.kiss@emu.ee