Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Ravimite vastutustundlik kasutamine

10. nov. 2017

AU.550 Ravimite vastutustundlik kasutamine
Toimumisaeg
10.11.2017

Maht
4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht
Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1

Ajakava
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 kohvipaus
12.00 – 13.30 õppetöö

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.

Õppekeel
eesti keel

Õppejõud
Piret Kalmus
PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent

Hinnainfo
Infopäev toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Sihtrühm

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Õpiväljundid
– oskab tõhusalt registreerida karjas esinevaid haiguseid ja
– oskab läbi viia lihtsamat andmete analüüsi
– teab vasikate haiguste ja udarapõletike tõrje ning ravivõtteid võtteid
– oskab analüüsida kinnisperioodiaegse udararavi tõhusust

Vt. materjal SIIT

Registreerumise tähtaeg
31.10.2017

Registreerumise lisainfo Infopäev toimub, kui grupp komplekteerub, st. osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis üritus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.

Vajalik eelregistreerumine lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8224&id_ay_toimumine=10649&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo