Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

RITA ForBee konverents 2021 “Aidates Eesti tolmeldajaid”

21. jaan. 2021

RITA ForBee konverents 2021 “AidatesEesti tolmeldajaid” 21. jaanuaril 2021 Tartu Dorpati konverentsikeskuse „Struve“ saalis.

Antud konverentsi eesmärgiks on tutvustada „RITA ForBee“ projektiga seotud tulemusi ja anda ülevaade edasistest uuringusuundadest (Projekti tutvustav kodulehekülg: www.forbee.ee). Konverentsi põhifookuseks on tutvustada erinevate (stressi)faktorite (koos)mõjusid tolmeldajatele. Käsitletakse teemasid alates maastiku muutuste mõjudest kuni pestitsiidide ja haiguste koosmõjudeni. Kuna antud konverentsi üheks eesmärgiks on luua ühine aruteluerinevate osapooltevahel, siis on kutsutud esinema erinevate huvigruppide esindajad.

 

NB! Kõik kuulajad saavad konverentsil osaleda ainult veebiülekande vahendusel(eraldi registreeruda pole vaja).

 

Esinejatel palume võimalusel kohale tulla!

Konverentsil osalemise link: https://forbee.television.ee/

Konverentsil osalemine on kõigile tasuta!

Konverentsi moderaatorid: Risto Raimets; Reet Karise; Marika Mänd

 

Päevakava

09:00 –09:25 Konverentsile registreerumine

09:25 –09:35 Avasõnad.Marika Mänd (Eesti Maaülikool); Maaeluministeeriumi esindaja; Keskkonnaministeeriumi esindaja

09:35 –10:00 Täppispõllumajanduse abil tolmeldajaid säilitavate maastike kujundamise poole. Tiit Teder (Tartu Ülikool)

10:00 –10:25 Kimalaste seisund Eesti maastikes. Virve Sõber (Tartu Ülikool)

10:25 –10:50 Punase ristiku olulisus kimalastele. Reet Karise (Eesti Maaülikool)

10:50 –11:15 Stressifaktorite mõjud meemesilastele. Risto Raimets (Eesti Maaülikool)

11:15 –11:40 Mesilasperede hukkumise põhjustest ja riskiteguritest. Arvo Viltrop (Eesti Maaülikool)

11:40 –12:05 Nosema levik ja selle mõju mesilastele. Sigmar Naudi (Eesti Maaülikool)

12:05 –12:45 LÕUNA

12:45 –13:00 Kuidas hinnatakse kemikaalide ökotoksilisust? Anne Kahru (KBFI)

13:00 –13:25 Eestis kasutatavate taimekaitsevahendite potentsiaalne kahjulik mõju mesilastele.Aljona Lukjanova (KBFI)

13:25 –13:45 (Uudsete) taimekaitsevahendite mõjud kimalastele. Margret Jürison (Eesti Maaülikool)

13:45 –14:10 Pestitsiidide mõju inimese tervisele. Hans Orru (Tartu Ülikool)

14:10 –14:40 Pestitsiidide keelustamise põhjused ja kaasnevad probleemid. Eva Lind (PMA)

14:40 –14:50 KOHVIPAUS

14:50 –15:15 Mesindus kui jätkusuutliku maaelu edendaja. Rea Raus (Eesti Mesinike Liit)

15:15 –15:40 Kuidas näeb põllumees mesindust enda ümber? Tõnu Post (Kõljala Põllumajanduslik OÜ juhatuse esimees)

15:40 –16:05 Kuidas tagada tõhus taimekaitse tulevikus? Evelin Hillep (Maaeluministeerium)

16:05 –16:15Konverentsi kokkuvõte.Marika Mänd (Eesti Maaülikool)

 

Konverentsi korraldamist toetab