Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sissejuhatuskursus keskkonnamõjude hindamisse

18. september 10:00 - 16:00

tasuta

Tasakaalustatud areng on eelduseks, et võiksime arvestada praeguste ja tulevaste põlvkondade vajadustega.
Keskkonnamõju hindamine (KMH) aitab tagada, et inimtegevus toimuks jätkusuutlikult, st aitaks vältida ressursside ülemäärast kasutamist ja seeläbi keskkonna halvenemist.
Koolitus aitab kaasa keskkonnamõju teadlikkuse kasvule ühiskonnas. Läbimõeldult langetatud keskkonnaotsused omakorda toetavad, et majandusareng ja keskkonnakaitse oleksid tasakaalus.

Koolitus annab teadmised keskkonnamõju hindamisest kui protsessist ning on abiks, et omandada keskkonnamõju hindamise (KMH) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) aruande analüüsi oskus.

 

Koolituse sihtrühm:

  • Ettevõtete töötajad, kelle ülesandeks on keskkonnamõju hindamine või keskkonnamõju strateegiline hindamine või protsessis osalemine ja keskkonnamõju otsuste langetamine (nt kohalike omavalitsuste keskkonna­spetsialistid).
  • Koolituse sihtrühma kuuluvad EMÜ töötajad.
  • Koolituse sihtrühma ei kuulu eraisikud ja EMÜ tasemeõppe üliõpilased. 

 

Koolitus toimub auditoorselt, kaheksa õppepäevana: : 18.-19. september, 2.-3. oktoober, 16.-17. oktoober, 30.-31. oktoober 2024. 
Õppetöö toimub kõigil koolituspäevadel ajavahemikus kell 10.00-16.00.
Lisainfo parkimisest, bussi/rongiga tulemisest ja majutumisest

Õppetöö toimub Tartus, Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 õppehoones.

 

Koolitusel osalemiseks on vajalik: 

  •  kuulumine sihtrühma;
  •  õigeaegne registreerumine koolitusele;
  •  tähtajaks esitatud motivatsioonikiri;
  •  piisav aeg ja valmisolek osaleda ettenähtud koolituspäevadel sh koolitus lõpetada.

 

Täpsem info ja registreerumine SIIT

 

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2024. aastaks tellimuse raames ning tegevust rahastatakse taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust “Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks”.
Koolitus on sihtrühma kuuluvale ja koolituse lõpetamise nõuded täitnud õppijale tasuta.


Koolituse koordinaator:
Eva Elken
Avatud ülikooli peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3175 /  5344 1844
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
eva.elken@emu.ee