Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Taimekaitse täiendkoolitus taimekaitsevahendite professionaalsetele kasutajatele taimekaitsetunnistuse pikendamiseks

8. dets. 2016

Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus OÜ koostöös Harjumaa taluliiduga korraldab taimekaitse täiendkoolituse 8 detsembril algusega kell 9 00 P. Kerese 4 Pärnu ( põllumajandusameti saal)

Koolitusel käsitletavad põhiteemad on:

Taimekaitsevahendi valdkond:

1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded
2. . Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi
3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted.
4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted
5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine
6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks
7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks
10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted

 Taimekaitseseadme valdkond:

1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;
Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel
2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll
3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

 Tööohutuse valdkond

1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted
2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksamil tuleb täita test.
Hindamine on arvestuslik

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Harjumaa Taluliidu täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mille alusel väljastab Põllumajandusameti inspektor vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

Vajalik kõigile ettevõtjatele või ettevõtte töötajatele , kes puutuvad kokku taimekaitse kemikaalidega ja kellel möödub 5 aastat eelmisest koolitused.

Koolitus on tasuline ja maksab 80€ + km
Pärnumaa Talupidajate Liidu liikmed ( nende töötajad) hind 65€+ km

NB kontrollige oma tunnistuselt , kehtivusaega. Palume eelmine tunnistus koolitusele kaasa võtta.

Koolitusel kohtade arv piiratud. Eelregistreerimine kohustuslik. Enne koolitusele tulekut peab olema arve tasutud. Arved väljastame registreerimisjärgselt mõistliku aja jooksul.
 

Registreerimiseks vajuta siia


Info 4430923.

MAK_logo