Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine (veebipõhine kursus)

20. okt. 2023 10:00 - 15:15

Tasuta

Täpsem info ja registreerumine SIIT

Professor Mati Roasto koolitus annab ülevaate toidu kestvuskatsete teostamise alustest ning toidu säilimisaja määramisest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Toidu säilitamisaja määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine;
 • Toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus;
 • Toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid;
 • “Kõlblik kuni” või “Parim enne” tähendus ja rakendamine;
 • Toidu riknemise viisid ja selle mõju toidu ohutusele ja kvaliteedile;
 • Toidu mikrobioloogilised kriteeriumid;
 • Toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid;
 • Toidu säilimisaja määramise etapid, kestvuskatsete läbiviimine;
 • Kestvuskatsete proovivõtuvalim ja analüüsid;
 • L. monocytogenes’e olulisus valmistoitude kestvuskatsete planeerimisel.

 

Täienduskoolitusest võivad osa võtta:

 • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
 • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
 • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
 • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

PS. Selle programmi raames ei toetata tegevusi kalandustoodete tootmise ja töötlemise valdkonnas, kuna kalandus- ja vesiviljelustooteid ei loeta põllumajandustooteks ning nendega seotud tegevusi toetatakse Euroopa kalandusfondi raames.

Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

Ettevõtte VTA vaba jääki saab kontrollida veebilehelt: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kin..

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

 

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee

MAK_logo