Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veebiinfopäev: Toidualase teabe esitamine

5. mai 2022 10:00 - 15:00

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas 05.05.2022  veebiinfopäeva, kus keskenduti turukorralduslikele märgistamise erinõuetele, mis kehtivad teatud toidugruppide kohta.

JAOTUSMATERJALID saab alla laadida siit https://toiduteave.ee/infopaev-05-05-2022-veebis-toidualase-teabe-esitamine/

Peamised toidualase teabe esitamise nõuded on sätestatud määruses (EL) 1169/2011. Toidukäitleja peab aga arvestama, et on veel õigusakte, millega kehtestatakse muu hulgas nõudeid toidu märgistusele. Sellel infopäeval keskendume turukorralduslikele erinõuetele, mis kehtivad teatud toidugruppide kohta. Pöörame tähelepanu ka asjaolule, et turukorralduslikes nõuetes kehtestatakse sageli toidu seaduslikud nimetused, mida tohib kasutada vaid siis, kui toode vastab kehtestatud nõuetele.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Infopäeva päevakava*

9:50 – 10:00     Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:10   Sissejuhatus

10:10 – 10:30   Ülevaate turukorralduse nõuete järelevalvest ja tulemustest

Aivar Alt Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhtivspetsialist

10:30 – 11:15   Piima ja piimapõhiste toodete turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

                          Kala ja kalandustoodete turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

                          Oliiviõli turustamise nõuded ja märgistuse erinõuded

 Ave Raie PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist

11:15 – 11:45  Kanamunade turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

Günter Võro PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist           

11:45 – 12:15  Puu- ja köögivilja turustamise nõuded ja märgistamise erinõuded

Marika Arula PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna nõunik            

12:15 – 13:00    Lõunapaus

13:00 – 13:20  Praktiku kogemus – puu- ja köögiviljade turustamise ja märgistamise nõuete järgimine

Ingrid Vesmes Coop Eesti Keskühistu koolitaja

13:20 – 13:50 Linnuliha turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

Aivar Alt PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhtivspetsialist

13:50 – 14:20  Kaitstud geograafiliste tähiste kasutamisega seotud erinõuded

Kadri Pajur PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist

14:20 – 14:50  Turukorralduslikest nõuetest tulenevate märgistamise erinõuete rakendamine praktiku pilgu läbi

Monika Liias Metrosert AS audiitor

14:50 – 15:00    Päeva kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

 

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames; rahastamisallikas on Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Täpsem info ja registreerumine: https://toiduteave.ee/infopaev-05-05-2022-veebis-toidualase-teabe-esitamine/

MAK_logo