Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veebiseminar “Ringlussevõetud plasti uued nõuded”

25. okt. 2022 10:00 - 11:00

Veebiseminaril räägib Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Külli Suurvarik uuest määrusest, mis käsitleb toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plasti. 

Seminaril antakse ülevaade uue ringlussevõetud plasti käsitleva määruse nõuetest: tutvustatakse termineid, ringlussevõetud plasti turulelaskmise tingimusi, vastavusdeklaratsioone, ELi registris esitatavaid andmeid ja ka nõuetele ülemineku sätteid.

Veebiseminar toimub zoom-keskkonnas, osalemiseks ei pea registreeruma. Seminar salvestatakse ja salvestus avaldatakse lehel https://toiduteave.ee/salvestused/

Zoomi vebinariga liitumiseks vajutage allpool olevale lingile
https://us02web.zoom.us/j/89070375135

 

TAUST: 10. oktoobril jõustus Euroopa Liidu määrus nr 2022/1616 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plasti kohta.

Uue määrusega kehtestatakse nõuded ringlussevõetud plasti sisaldavate toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete ohutuse tagamiseks ning tunnistatakse kehtetuks seni seda valdkonda reguleerinud määrus (EÜ) nr 282/2008.

Uue määrusega reguleeritakse plasti ringlussevõtutehnoloogiate ja -protsesside lubamist, loaga seotud kohustusi, kontrollimiseks vajaliku teabe registreerimist ELi registris, ringlussevõetud plasti kasutamist, nõuetele vastavuse tõendamist (sh vastavusdeklaratsioonid) ja ametliku kontrolli meetmeid. Nõuded kehtivad nii ELis valmistatud kui imporditud ringlussevõetud plasti kohta.

Määruse üleminekusätted reguleerivad määruse 282/2008 alusel esitatud ringlussevõtuprotsesside loataotluste menetlemist ja lõpetamist, määruse nõuetele mittevastava ringlussevõetud plasti turustamist ning ringlussevõetud plasti sisaldava toidupakendi kasutamist toidukäitlejate poolt.

 

MAK_logo