Jätkub..

Maaparandussüsteemi infopäev

Harjumaa Harjumaa

Kas Sinu maa peal asuvad rohkem kui 20 aastat tagasi rajatud kraavid? Kui need kraavid on rajatud maaparanduse eesmärgil, siis 2025. aasta lõpuni saab neid alasid registrisse kanda lihtsustatud korras. Enamus registrisse kandmata maaparandussüsteemidest asuvad erametsades ja nende kohta puudub ehitamise tehniline dokumentatsioon.

Tasuta