Käes on aeg avaldada ajakirja „Tark Talu“ teine number.  Kuigi väljaanne ilmub vaid korra aastas, siis soovime  käsitleda selles väljaandes infot, mis toetaks talupidajaid  aastaringselt. Käesolevas väljaandes saate lugeda milliseid  muudatusi toob kaasa 2023. aasta otsetoetustele, mida  peab teadma lamba- ja veiseliha turustusnõuetest, jagame  ühe Pärnumaa talu kogemust uue robotlauda loomisel ning  palju muud kasulikku ja põnevat.

Kalle Hamburg: anonüümse importtoidu aeg saab läbi

Inimesed tahavad teada, kus ja kuidas kasvab nende toit. Milline on selle tootmise keskkonnamõju, kuidas hoolitsetakse loomade heaolu ja kliimaeesmärkide eest. See tähendab tootjatele suuremat vastutust, avatust ja ausust, kirjutab Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu esimees Kalle Hamburg.

Loe edasi artiklit Kalle Hamburg: anonüümse importtoidu aeg saab läbi

Milliseid muudatusi toob 2023. aasta otsetoetustele?

Kõikide otsetoetuste ja ka II samba keskkonna-ja kliimatoetuste saamise eelduseks on lisaks toetuste nõuete täitmisele ka tingimuslikkuse süsteemi (praeguse perioodi õuetele vastavuse süsteemi ambitsioonikam järeltulija) nõuete täitmine ja taotlejate „aktiivse põllumajandustootja“ mõistele vastamine. Tekst: Reno Paju, Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna otsetoetuste valdkonna juht

Loe edasi artiklit Milliseid muudatusi toob 2023. aasta otsetoetustele?

Oidrema-moodi talupidamine

Janno Liiva ja Karoliina Posti Pärnumaal Oidremal asuv Palmi Farm on ehe näide sellest, et suurteoses „Tõde ja Õigus“ kirjeldatud talupidamise vorm pole ainus viis. Naabrid on nende jaoks suurimad motivaatorid ning talupidamise kõrvalt osatakse meisterlikult ka lõbutseda. Tekst: Teele Teder

Loe edasi artiklit Oidrema-moodi talupidamine

Õppereis Soome: tervete ja tugevate  vasikate kasvatamine piimafarmides

Kuidas kasvab piimalehma vasikas, kelle eest hoolitseb tema ema või ammlehm? Kuidas lüpsab lehm, kes lisaks piima tootmisele hoolitseb ka oma vasika eest? Nendele ja mitmele teisele küsimusele käisime Soome piimatootjate juures vastuseid otsimas. Tekst: Liina Ulm

Loe edasi artiklit Õppereis Soome: tervete ja tugevate  vasikate kasvatamine piimafarmides

Mida peab teadma lamba- ja  veiseliha turustamisest?

Selleks, et tagada tarbijatele ohutu toit, tuleb lamba- ja veiseliha turustamisel jälgida erinevaid nõudeid. Loomi võib tappa üksnes tegevusloaga tapamajas, milleks väljastab loa Põllumajandus- ja Toiduamet.  

Tapamaja tegevusloa saamiseks tuleb esitada taotlus ja  vajalikud dokumendid Põllumajandus- ja Toiduameti  (PTA) piirkondlikule esindusele. PTA ametnik hindab  saadetud dokumente ja kontrollib ettevõtet ning kui kõik  vastab nõuetele, väljastab amet ettevõttele tegevusloa.

Loe edasi artiklit Mida peab teadma lamba- ja  veiseliha turustamisest?

Tanel Tang ühendas  digi- ja päris kanad

Sel aastal saatis Saaremaa Mahemuna asutaja Tanel Tang  korda midagi, mis on eriline kogu maailmas. Läbimurdelisele  lahenduse tõi pankrotieelne olukord.

Tanel on oma tegemistega silma paistnud ka varem.  Tal oli piisavalt julgust ja ettevõtmist, et loobuda  tippjuhi ametikohast Tallinnas ning kolida koos naisega  Saaremaale, majja, kus polnud veevärki ega tualetti  ning tormilisematel ilmadel puhus akendest tuul  sisse. „Tagantjärgi vaadates saan aru, et õiged uksed  avanevad siis, kui oled eelmisest oma mõttes täielikult  lahti lasknud,“ ütleb ta ning lisab, et Saaremaal on neid  lahtiseid uksi kohe eriti palju. Tekst: Teele Teder

Loe edasi artiklit Tanel Tang ühendas  digi- ja päris kanad

Kuuse kooreürask teeb  Eesti metsadele kurja

Keskkonnaagentuuri metsaseire peaspetsialist Merit Ehrpais ütleb, et Kuuse-kooreüraski 2022. aasta seire tulemused Eesti metsaomanikke rõõmustada ei saa.

Kuuse-kooreürask asub elama kuuse puusse ning harvem mändi. Elukohaks sobivad talle nii lamavad tüved, värske metsamaterjal kui ka seisvad ning nõrgestatud puud, enamasti vanuses 50−60 aastat. Sageli asustatakse puid, mis asuvad hõredamates puistutes, metsaservades, häilude ääres ning raiesmike veeres. Kui üraskite arvukus on suur, siis asutatakse ka elujõulisi kuuski. Reeglina talvituvad kuuse-kooreüraskid pinnases ning üraskite lendlus ja puude asustamine algab, kui õhutemperatuur on tõusnud 18–20oC, tavaliselt aprilli lõpus või mai alguses. Tekst: Merit Ehrpais – Keskkonnaagentuur, metsaseire peaspetsialist

Loe edasi artiklit Kuuse kooreürask teeb Eesti metsadele kurja

Keskkonnaagentuuri kokkuvõttest „Ulukiasurkondade  seisund ja küttimissoovitus 2022“ saab ülevaate aastate jooksul toimunud muutustest

Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna juhtivspetsialisti Rauno Veeroja hinnangul on enamuse ulukiliikide olukord Eestis hea ning nende asurkonnad on igati tugevad ja elujõulised. Hea meel on ka tõdeda, et juba pikemat aega kiratsenud ilvese asurkond on kosumas, samas päris soodsaks seda veel pidada ei saa. Võrreldes varasemaga oli möödunud aastal rohkem poegadega emailveseid. Seire andmetel oli 2021. aasta sügisel Eestis 74 ilvese pesakonda ning ilvese arvuku oli sügisel 450−550 isendit. Loodetavasti on ilvese pesakondade kui ka üldarvukuse suurenemine jätkunud ka 2022. aastal.

Loe edasi artiklit Keskkonnaagentuuri kokkuvõttest „Ulukiasurkondade  seisund ja küttimissoovitus 2022“ saab ülevaate aastate jooksul toimunud muutustest

Suhtlustõkked töös meeskonnaga

Olenemata sellest, kas tegu on suur- või pereettevõttega, on iga juht kogenud olukorda, kus räägid, aga midagi ei muutu. Tundub, et sõnade ja kuulaja vahel oleks justkui sein.

Sääraste suhtlusseinte teadvustamine on meeskonna  juhtimisel äärmiselt oluline. Nii vähendad tõenäosust,  et neid ise juurde tekitad. Oleme oma inimeste  juhtimise oskused tihti saanud koolisüsteemist, kus tegeleti lastega. Paraku töösuhetes, kus tegeleme täiskasvanutega, pedagoogi võtted ei toimi.  Tekst: Ivar Raav, holistiline juhtimiskoolitaja, -konsultant ja mentor

Loe edasi artiklit Suhtlustõkked töös meeskonnaga