Valmis maamajanduslik töötervishoiu ja tööohutuse alane veebileht

Alates tänasest on võimalik lugeda iga ettevõtte jaoks kohustuslikuks tegevusvaldkonnaks olevat töötervishoiu ja tööohutuse teemat aadressil http://tootervishoid.pikk.ee/. Veebileht on jaotatud nelja peatükki, kust leiate infot mida ja kuidas teha ning kellelt võib abi küsida. Sisu kirjutamisel oli oluline pakkuda ülevaatlikku materjali selge väljenduslaadiga, et aidata mõista kogu temaatikat paremini.

Veebilehe töögruppi kuulusid Maaelu Edendamise Sihtasutuse projektijuhid, töötervishoiuteenuse spetsialist Alar Seiler ja Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse konsulent Jaan Bachmann. Maamajandusliku töötervishoiu ja tööohutuse veebilehe kirjutamiseks saadi toetust Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist.
Soovides anda valminud veebilehele tagasisidet, palun kirjutage aadressile meriliis.liiv@nouandeteenistus.ee.