Avaldatud: 5. jaanuar 2023Kategooriad: Keskkond, UudisedSildid: , , ,

Allikas: Põllumajandus-Kaubanduskoda
04.01.2023

Maa-ameti, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri koostöös valmis kaardirakendus, mis koondab kokku kõik põllumajandustegevusele seatud veekaitselised piirangud. Rakendus on suunatud eelkõige põllumeestele, aga ka konsulentidele ja põllumajandustegevuse üle järelevalvet teostavatele asutustele.

Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja Sulev Õitspuu tõdes, et kui varasemalt pidi põllumees kõikide veeseadusega sätestatud piirangute järgimiseks otsima vastavat ruumiinfot mitmest Maa-ameti kaardirakendusest, siis uude rakendusse on koondatud kõik põllumajandustegevusele veeseadusega seatud ruumiobjektide piirangute informatsioon. Infot on võimalik kuvada kaitsmata põhjaveega alade, nitraaditundlikute alade ja objektide, vee- ja keskkonnakaitseliste objektide ning nende piirangute, kallete jne kohta. Info objektide ja nende piirangute kohta päritakse kitsenduste kaardilt. Samuti on kaardirakenduses teemakiht, mis kuvab PRIA informatsiooni põllumassiivide ja loomapidamiskohtade kohta. Andmed kuvatakse otse PRIA veebiteenusest.

Eesti kaart
Valmis põllumajanduse veekaitsepiiranguid koondav kaardirakendus. Foto: Maa-amet

Uue teemakihina on lisandunud veekogumite seisund, mille eesmärk on põllumehi informeerida, mis seisundis on veekogum, mille valgalal nad toimetavad. „Loodame, et selle teemakihi lisamine aitab kaasa veekogumite seisundi parandamisele veemajanduskavade meetmeprogrammi põllumajandustegevusele planeeritud meetmete rakendamise abil. Leiame, et mida isikustatum on informatsioon veekogumi seisundi ja selle seisundit mõjutava valgala paiknemise kohta, seda tõenäolisem, et põllumehed on valmis panustama selle parandamisse,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik Ann Riisenberg.

„Kaardirakenduse kujundamisel oleme seadnud esikohale kasutajasõbralikkuse, arvestades eelkõige põllumehe vajadusi. Kasutajasõbralikkust oleme püüdnud arvestada ka olukordades, kus põllumees avab kaardirakenduse põllul telefonist või tahvelarvutist. Informatsioon, mida kuvatakse, peaks olema kiiresti kättesaadav ja infopäring mahult hallatav,“ märkis Õitspuu. Maa-amet loodab, et uus kaardirakendus aitab kaasa põllumeeste tegevuste planeerimisel ning vähendab ajakulu. Ka on amet tänulik tagasiside ja ettepanekute eest, mis aitavad rakendust veelgi paremaks muuta.

Vaata põllumajanduse veekaitsepiirangute kaardirakendust SIIT.

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/