Digilahendused põllumajandustootmises on peatselt tavapärane igalpool. Aga milliseid lahendusi kasutavad Sinu naabrid või mõttekaaslased?

Alustasime veebi pikk.ee arendamisega käsikäes tavapõllumajanduses kasutatavate digilahenduste koondamist. Valikusse jõuavad lõpuks näited ja praktikad põllu- ja maamajanduse erinevatest valdkondadest. Mõned digilahendused sobivad võrdselt mitmele tootmissuunale – nii toimimise tõhustamiseks, tootlikkuse tõstmiseks kui ka juhtimisvahendiks. Toome teieni ülevaated erinevatest lahendustest mitte vaid nimekirjana, vaid järelvaadatavate veebiloengutena.

Tulemas:

02. mail algusega kell 13.00 (registreeri osalema) 

Veebiseminaril tutvustab Agriconi esindaja Meit Jürgens ettevõtte digitaalse taimekasvatuse lahendust. 

Alates 1997. aastast on Agricon toetanud põllumajandusettevõtteid masinate, töömaterjalide ja -aja võimalikult efektiivsel kasutamisel. Nad tagavad nii vajaliku tehnilise infrastruktuuri (nt taimeandurid), loovad andmehaldussüsteemi, koolitavad agronoomia, tehnika ja andmehalduse alal, kui nõustavad tootjat otse põllul.

Vaata järele Digiakadeemiast

Mulla andurid. Paul-Tech
Kaardirakendused veekaitsenõuetest

Videos tutvustab Ann Riisenberg Keskkonnaministeeriumist veekaitseobjekte ja nende piiranguvööndeid Maa-ameti geoportaali kaardirakendustes:

 • Kallete ja nitraaditundliku ala kaart
 • Geoloogiline baaskaart 1:50 000
 • Geoloogiline baaskaart 1:400 000
 • Kitsenduste kaart
 • Maaparandussüsteemid
 • ülevaade PRIA veebikaardil kuvatud veekaitselisest informatsioonist

Maa-ameti geoportaal on leitav aadressilt https://geoportaal.maaamet.ee/

Muldade kaardirakendused

Videos tutvustab Tambet Kikas Põllumajanduuuringute Keskusest järgmisi PMK muldade kaardirakendusi:

 • Muldade kasutussobivuse kaardirakendus
 • Muldade lõimiste kaardirakendus
 • Mullaerosiooni kaardirakendus
 • Muldade niiskusrežiimi kaardirakendus
 • Mullaseire välitööde kaardirakendus (versioon 2021)
 • Väetamissoovituste kaardirakendus (prototüüp)

PMK muldade kaardirakendused asuvad aadressil https://pmk.agri.ee/et/kaardirakendused.

Eesti mulla andmete kohta saab vaadata lisa aadressilt https://pmk.agri.ee/et/muldpildis.

Digilahenduste salvestusi toetab EAFRD, Eesti maaelu arengukava Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas.

Artikli toimetasid Hanna Tamsalu ja Annika Suu