Tasuta ettevõtete külastuse päev: “Toormele lisandväärtuse andmine”