Käesoleval aastal (2022. aastal) muudetakse meetme 6.1 “Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” (edaspidi meede 6.1) määrust, millega lisatakse juurde kohustus läbida enne taotluse esitamist ettevõtlusalane infopäev. Kui planeerid esitada 2022. aastal meetme 6.1 taotlusvoorus taotluse, siis palun pane ennast aegsasti kirja ettevõtlusalasele infopäevale.

Infopäeval osalemise soovi saad kirja panna SIIN.

Käesolevaks aastaks on planeeritud neli samasisulist ettevõtlusalast infopäeva. Kui oled ennast infopäevale kirja pannud, siis võtame Sinuga ühendust juuli teises pooles ja anname teada infopäevade täpse toimumise aja, kui selgunud on ajakava, lektorid jms.

Ettevõtlusalase infopäeva eesmärk on anda noortele põllumajandustootjatele põllumajandusliku ettevõtlusega alustamiseks vajalikke põhiteadmisi äriplaani koostamisest ja tegevuste pikaajalisest planeerimisest.

Ettevõtlusalase infopäeva kestvus on 6 akadeemilist tundi. Enne taotlusvooru algust edastab infopäeval osalenute nimekirjad PRIA-le infopäeva korraldaja. Esitatav nimekiri on tõenduseks, et taotleja on vastava infopäeva kogu ulatuses läbinud ning sellega täitnud kohustusliku nõude.

Infopäeva sihtgrupiks on meetme 6.1 taotlejad (põllumajandusliku tegevusega alustavad noored ettevõtjad) ja see on osavõtjatele tasuta.

Korraldaja on Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Infopäevad korraldatakse „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ (viitenumber 222076) raames.

Lisainfo: Angelika Nöps
53 089 961
Maaelu Edendamise Sihtasutus
MES nõuandeteenistus
arendus- ja koolitusspetsialist