Maaeluministeerium
PRESSITEADE
25.09.2017

 

Põllu- ja maamajandusvaldkonna tulevikutöötajad peavad olema uuendusmeelsed

21. septembrist kuni 24. septembrini toimus Tartus Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise raames EUROPEA Internationali konverents „From Rural to Digital“, kus osalesid põllu- ja maamajandusvaldkonna kutseõppeasutuste juhid ja õpetajad 20 Euroopa riigist.  Ühiselt jõuti järeldusele, et valdkonna tulevikutöötajad peavad olema uuendusmeelsed, paindlikud, suhtlemisaltid, kohanemisvõimelised ja valmis kasutama erinevaid infotehnoloogialahendusi.

„Põllumajandusharidus on pidevas muutumises, liikudes kaasa ühiskonnas ning tehnoloogia arengus toimuvaga. Maaeluministeeriumil on jätkuvalt väga tihe koostöö põllumajandusharidusasutustega. Põllumajanduslikel kutsekoolidel on oluline ülesanne maaelu edendamisel ja poliitika kujundamisel ning koolid pakuvad laialdasi võimalusi elukestvaks õppeks,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm konverentsil osalejatele suunatud pöördumises.

Konverentsi teisel päeval tulid esitlusele mitmed huvitavaid ja innovaatilisi lahendusi tutvustavad ettekanded, millele järgnes arutelupaneel. Konverentsil osalejad jõudsid järeldusele, et tormilised arengud majanduses ning tehnoloogiates nõuavad kutsehariduses struktuursete muudatuste tegemist. Samuti rõhutati, et suhtumist  kutseharidusse tuleks parandada ning kutsehariduse süsteemi tuleks enam kaasata tööandjaid. Haridust tuleb üha enam digitaliseerida ning haridustehnoloogid ja õpetajad peavad edaspidi veel tihedamat koostööd tegema.

Konverentsi moderaatori Ants-Hannes Viira sõnul aitab innovaatiliste IT rakenduste, kasutuselevõtt parandada tootlikkust ning säästa keskkonda. Samal ajal meelitavad need põllumajandus- ja toidusektorisse ka uusi ettevõtlikke tegijaid.

Elisabeth Hönigsbergeri, EUROPEA Internationali peasekretäri, sõnul paneb kliimamuutuste ja toidu tarneahelaga seotud erinevate väljakutsetega silmitsi seismine põllumajandusele ning põllumajandusvaldkonna haridusasutustele suure vastutuse.  Digitaalsete lahenduste kasutamisel on suur potentsiaal ka maaelu arendamisel.  „On oluline, et 20 riiki jagaksid üksteisega kogemusi ning teeksid omavahel koostööd, sest see aitab hoida meie põllumajandussektori koolitusasutuste taset kõrgel. Konverentsil toodud suurepärased näited on viinud juba esimeste ideede ja aruteludeni tulevikuprojektide üle, mis toetaksid meie põllumajandusõpilasi nende õppeprotsessis,“ rõhutas Hönigsberger

Ta lisas: „EUROPEA Internationali peasekretärina tahan tänada selle suurepäraselt korraldatud kohtumise organiseerijaid. EUROPEA Eesti professionaalsus ning eestlaste külalislahkus avaldas meile sügavat muljet.“

Katrin Uurmani, MTÜ EUROPEA Eesti Keskuse juhi, sõnul on EUROPEA võrgustik aluseks heale koostööle ning võimaldab üleskerkinud küsimustele üheskoos, läbi arutelude ja projektide vastuseid leida. „Tööturule on sisenemas uus generatsioon noori, kes lähitulevikus hakkavad oma töös kasutama tehnoloogiaid, mida täna veel olemaski pole. Uue generatsiooni hulgas on neidki, kes läbi oma julguse ja loovuse hakkavad uusi ja efektiivseid tehnoloogiaid põllumajandussektorisse välja töötama. Sellele aitab rahvusvahelist koostöist kogemust pakkuv EUROPEA Internationali võrgustik igati kaasa. Koos oleme tugevad ja koos liigume edasi,” rõhutas ta.

„Maamajanduslike ehk rohelise sektori koolide arv on kogu Euroopas vähenenud. Uute kogemuste saamiseks, kutsevõistluste korraldamiseks ja erinevate projektide läbiviimiseks tuleb teha koostööd teiste riikidega. Samuti annab see hea võimaluse õpetajatele ja õpilastele rahvusvaheliste kogemuste saamiseks," sõnas Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak.

Lisaks teadmiste ja kogemuste vahetamisele oli konverentsil osalejatel võimalus tutvuda ka Eesti põllumajanduse ja maamajanduslike haridusasutustega. Esimesel õhtul võõrustas EUROPEA liikmeid Eesti Põllumajandusmuuseum. Külalised said aimu Eesti toidukultuurist ja põlluharimistavadest läbi ajaloo. Praktilise ülevaate oma tööst andis professionaalne sepp ning esinesid Emajõe Laulikud.

Konverentsi kolmandal päeval külastas üks grupp Räpina Aianduskooli, kus toimusid praktilised töötoad, samuti tutvuti valdkonna väikeettevõttega Figuraata OÜ ning Räpina Loomemaja tegemistega. Teine grupp väisas Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Olustveres toimunud kohaliku toidu laata ja noorte rahvusvahelist künnivõistlust. Samuti kohtuti Eesti maaeluministri hr Tarmo Tammega.

EUROPEA rahvusvahelist konverentsi korraldasid MTÜ EUROPEA Eesti Keskus ja Maaeluministeerium.

EUROPEA Internationali võrgustik on põllumajanduslikke, aianduslikke ja metsanduslikke kutseõppeasutusi ning koolitusinstitutsioone ühendav organisatsioon, mis loodi 1992. aastal. EUROPEA Internationali võrgustikku kuulub 25 Euroopa riiki. Võrgustiku eesmärk on põllumajandusliku kutsehariduse taseme tõstmine, õpilaste ja õpetajate vahetuse korraldamine, rahvusvaheliste koostööprojektide väljatöötamise toetamine, kutsevõistluste korraldamine ja toetamine, kutsehariduse propageerimine.

Eesti sai EUROPEA Internationali liikmeks 2005. aastal. Eestit esindab EUROPEA Internationali võrgustikus MTÜ EUROPEA Eesti Keskus, mis on Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, Luua Metsanduskooli ja Räpina Aianduskooli töötajaid ühendav koostöövõrgustik.

Konverentsi kodulehekülg ja esitluste slaidid: http://europeaestonia.weebly.com/september-22nd.html

EUROPEA Internationali kodulehekülg: http://europea.org/

Fotosid konverentsist ja ekskursioonidest: https://www.facebook.com/Maaeluministeerium/

Fotol EUROPEA Internationali liikmed maaeluminister Tarmo Tammega Olustvere kohaliku toidu laadal, autor Oleg Harchenko | XOfoto

Teate edastas:

Kertu Kärk
Maaeluministeerium
Avalike suhete osakond
Tel. 6256152
press@agri.ee